Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenia budowlane - 2023 rok

Informacja dot. zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b, 19a Prawa budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

 

 

Nr zgłoszenia/

 data wpływu

 

DORĘCZENIE ZGŁOSZENIA

WNIESIENIE SPRZECIWU /data/

INFORMACJA
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

UWAGI

 

Imię i nazwisko/Nazwa inwestora

Adres inwestycji

Opis projektowanego obiektu

12766/23

26.05.2023 r.
Tauron     Dystrybucja S.A.

Żerdzina, gm. Panki

 dz. nr ewid. 28, 27, 69/2, 69/5, 8
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV      

12576/23

25.05.2023 r.
Gmina Kłobuck Kłobuck, ul. Wały, dz. nr ewid. 1005/4, 1025, 1037 Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego      

12574/23

25.05.2023 r.
Gmina Kłobuck

Łobodno, ul. Parkowa,

dz. nr ewid. 1918/1, 1918/3, 2976
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego      

12570/23

25.05.2023 r.
Gmina Kłobuck Kłobuck, ul. Cicha, dz. nr ewid. 779/2, 780/2, 783 Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego      

12497/23

24.05.2023 r. 
Osoba fizyczna

Kłobuck, ul. Cmentarna

dz. nr ewid. 1584/4, 1585/2, 1585/4
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      

 12358/23

24.05.2023 r.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Grodzisko, ul. Kłobucka

ul. Floriańska dz. nr ewid. 143, 554/5, 556/20, 556/21
Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia      

 12351/23

23.05.2023 r.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Krzepice, ul. Częstochowska

ul. Szkolna, dz. nr ewid. 1649/1, 1510, 1509
Budowa gazociągu średniego ciśnienia      

10692/23

02.05.2023 r
Osoba fizyczna

Kamińsko, gm. Przystajń

dz. nr ewid. 398/11
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego      

10318/23

27.04.2023 r.
Osoba fizyczna Panki, dz. nr ewid. 616/11 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Nie wniesiono sprzeciwu 18.05.2023 r.  

9267/23

14.04.2023 r
 Gmina Miedźno

Miedźno, ul. W. Jagiełły ,

ul. Kazimierza Wielkiego

dz. nr ewid. 1722, 566/2, 1723, 240/1, 241, 245, 313/2, 249, 251, 253, 254, 256, 1719, 238, 237/4, 550, 547, 545, 544/1, 496, 492, 491/1, 487, 484/1, 481/3, 478, 476, 475, 471, 469, 465, 462, 1721
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego   Nie wniesiono sprzeciwu 08.05.2023 r.  

9266/23

14.04.2023 r
 Gmina Miedźno

Miedźno, ul. W. Jagiełły i ul. Mieszka I

dz. nr ewid. 1727/2, 1722, 674, 675, 676/3, 567/1
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego   Nie wniesiono sprzeciwu 08.05.2023 r.  

9100/23

12.04.2023 r.
Tauron     Dystrybucja S.A.

Kalej, gm. Wręczyca Wielka

dz. nr ewid. 556/13, 557/7, 557/8, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713
Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV   Nie wniesiono sprzeciwu 04.05.2023 r.  

8030/23

29.03.2023 r.
Osoba fizyczna Hutka, gm. Wręczyca Wielka, dz. nr ewid. 461/1, 528/1, 1199, 1090/21 Budowa sieci wodociągowej   Nie wniesiono sprzeciwu 15.05.2023 r. Postanowienie 12.04.2023 r. uzupełniono 08.05.2023 r.

8027/23

29.03.2023 r.
Osoba fizyczna Jezioro, gm. Wręczyca Wielka, dz. nr ewid. 336, 190/10

Budowa sieci wodociągowej

 

Nie wniesiono sprzeciwu 02.05.2023 r.

Postanowienie 12.04.2023 r. uzupełniono 24.04.2023 r.

8024/23

29.03.2023 r.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Krzepice, ul. Częstochowska

ul. Szkolna, dz. nr ewid. 1649/1, 1510, 1509
Budowa gazociągu średniego ciśnienia    

Wycofano wniosek

18.04.2023 r.

6651/23

14.03.2023 r.
Gmina Miedźno

Miedźno ul. Sienkiewicza

dz. nr ewid. 653/1, 654/3, 654/5, 655/3, 655/5, 656/4, 656/6, 656/8, 657/1, 658/1, 659/3, 659/5, 660/1, 661/3, 661/5, 662/1, 663/8, 663/10
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  

Nie wniesiono sprzeciwu

05.04.2023 r.

 

 

6565/23

13.03.2023 r.
Gmina Miedźno

Ostrowy ul. Częstochowska,

Dz. nr ewid. 2822, 2580, 2824/4, 2845 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  

Nie wniesiono sprzeciwu

04.04.2023 r.

 

4480/23

20.02.2023 r.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zajączki Pierwsze, gm. Krzepice dz. nr ewid. 320 Zajączki     Drugie, gm. Krzepice dz. nr ewid.1823, 731, 1822/4, 371/2, 322, 321, 395/2, 116 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  

Nie wniesiono sprzeciwu

14.03.2023 r.

 

4214/23

15.02.2023 r.

EWE ENERGIA

Sp. z o.o.

Wąsosz Dolny, dz. nr ewid. 567, 566

Wąsosz Górny, dz. nr ewid. 458/3, 173, 172/3, 180/5, 180/2, 458/2, 227/15, 467/4, 466, 259/12, 259/5, 36/5, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1, 42/1, 43/3, 44/1, 45/1, 46/3, 46/5, 47/4, 78/5, 79/1, 465/4, 516/1, 517

Nowa Wieś, dz. nr ewid. 551, 552, 1095
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Wąsosz Dolny- Kule  

Nie wniesiono sprzeciwu

08.03.2023 r.

 

4213/23

15.02.2023 r.

EWE ENERGIA

Sp. z o.o.

Więcki, dz. nr ewid. 16

Dąbrowa dz. nr ewid. 164

Wąsosz Dolny dz. nr ewid. 581/1, 564/44, 564/45, 568
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Więcki- rozbudowa, Wąsosz Dolny- rozbudowa  

Nie wniesiono sprzeciwu

08.03.2023 r.

 

4212/23

15.02.2023 r.

EWE ENERGIA

Sp. z o.o.

Więcki, dz. nr ewid. 949, 971

Annolesie, dz. nr ewid. 75, 1/1, 76, 39/1, 40/1, 40/2

Dębie, dz. nr ewid. 112, 307

Popów, dz. nr ewid. 469, 464/4, 52/6, 52/4, 189/6, 528/4, 193, 207/2, 207/19, 207/20, 207/23
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Więcki- Popów  

Nie wniesiono sprzeciwu

08.03.2023 r.

 

3764/23

10.02.2023 r.
Gmina Miedźno

Miedźno, ul. Prusa, Izbiska gm. Miedźno

dz. nr ewid. 651/17, 651/16, 651/15, 651/10, 651/22, 1734/2 w obrębie Miedźno, dz. nr ewid. 232, 69/5, 70/2, 70/7, 71, 76, 80, 81, 83, 158, 155, 140, 139, 137, 133/2, 132/2, 131/2, 34/2, 30, 29, 27, 26, 24, 118/5 w obrębie Izbiska
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  

Nie wniesiono sprzeciwu

06.03.2023 r.

 

3763/23

10.02.2023 r.
Gmina Miedźno

Ostrowy ul. Gościniec, gm. Miedźno

dz. nr ewid. 1244, 2983
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  

Nie wniesiono sprzeciwu

06.03.2023 r.

 

3762/23

10.02.2023 r.
Gmina Miedźno

Miedźno, ul. Wyzwolenia

dz. nr ewid. 1757, 1194/3, 1196, 1202, 1361/6, 1361/5, 1360, 1359/1
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  

Nie wniesiono sprzeciwu

06.03.2023 r.

 

1817/23

23.01.2023 r.
Gmina Krzepice

Krzepice, obr. Dankowice dz. nr ewid.717/1, 721, 720, 748, 1066/1, 1074, 1078, 1080/1, 1080/2

Krzepice, obr. Kuków

dz. nr ewid. ½, 343, 2/10, 2/7, 2/8, 18/5, 18/6, 5/4, 325, 344/1, 5/1, 10/1, 14/2, 14/1, 1/1, 344/5, 344/3, 5/6, 10/4, 15, 18/3, 17/2, 18/1, 17/1, 19/1, 20, 19/6, 19/5, 19/4, 25, 5/2, 5/8

Krzepice dz. nr ewid. 2780, 2791, 307/2, 2809/2, 2311

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  w  Krzepicach w ul. Praga

i ul. Sosnowej
 

 

Nie wniesiono sprzeciwu

13.02.2023 r.

 

 1831/23

20.01.2023 r.
Osoba fizyczna

Wręczyca Wielka

w ulicy bocznej od ulicy Sportowej po dz. nr ewid. 1260/9

Budowa sieci

wodociągowej  
   

Wycofano

dnia 23.02.2023 r.

1723/23

19.01.2023 r.
Gmina Miedźno Ostrowy ul. Akacjowa i ul. Lipowa dz. nr ewid. 296, 1087, 280, 499, 164, 162, 160, 159, 364, 282 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  

Nie wniesiono sprzeciwu

09.02.2023 r.

 

 1722/23

19.01.2023 r.
Gmina Miedźno

Ostrowy ul. Kasztanowa,

ul. Sportowa dz. nr ewid. 419, 410, 498, 407, 405, 283, 406, 464/2, 413/2, 413/3, 436, 416, 419, 384, 913, 267, 265/1, 263, 264
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego  

Nie wniesiono sprzeciwu

09.02.2023 r.

 

  453/23

05.01.2023 r. 
Gmina Miedźno

Rywaczki, obręb Mazówki

dz. nr ewid. 909, 643

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego

 

Nie wniesiono sprzeciwu

26.01.2023 r.