Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa dróg powiatowych nr 2020 S oraz 2026 S

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (412,58KB)

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (146,48KB)

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf (195,50KB)

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (168,10KB)

PDFSWZ.pdf (786,88KB)

 

PDFZałącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf (502,16KB)

DOCXZałącznik nr 3 do SWZ- wzór formularza ofertowego..docx (209,06KB)

DOCXZałącznik nr 4 do SWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx (201,65KB)

DOCXZałącznik nr 5 do SWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu..docx (197,35KB)

DOCXZałącznik nr 6 do SWZ -wzór ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam..docx (193,70KB)

DOCXZałącznik nr 7 do SWZ -wzór wykazu robót budowlanych..docx (193,04KB)

DOCXZałącznik nr 8 do SWZ -wzór wykazu osób..docx (192,60KB)

DOCXZałącznik nr 9 do SWZ - identyfikator postępowania na miniPortalu..docx (186,02KB)

 

Dokumentacja projektowa - zadanie 1

Projekt budowlany STWiORB

ZIPBRANŻA DROGOWA.zip (29,72MB)

ZIPBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.zip (38,79MB)

ZIPPRZEBUDOWA ORANGE.zip (4,97MB)

ZIPPRZEBUDOWA OŚWIETLENIA GMINA KŁOBUCK.zip (1,80MB)

ZIPPRZEBUDOWA OŚWIETLENIA TAURON.zip (5,68MB)

ZIPPRZEBUDOWA TAURON.zip (7,89MB)

ZIPPRZEBUDOWA WODOCIĄGU.zip (34,48MB)

Projekt stałej organizacji ruchu

ZIPProjekt stałej organizacji ruchu.zip (8,30MB)

Przedmiary robót

ZIPPrzedmiary robót.zip (372,71KB)

 

Dokumentacja projektowa - zadanie 2

PDFPrzedmiar robót.pdf (233,25KB)

Projekt budowlany

ZIPProjekt budowlany.zip (5,50MB)

Projekt stałej organizacji ruchu

ZIPProjekt stałej organizacji ruchu.zip (14,71MB)

STWiORB

ZIPSTWiORB.zip (443,08KB)