Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna Pomoc Prawna

I N F O R M A C J A

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

w Powiecie Kłobuckim

będą obsługiwane do odwołania

W TRYBIE PRACY ZDALNEJ

 


W dniu 14 maja 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875), która w art. 29 zmienia ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wprowadzone zmiany zakładają objęcie zakresem nieodpłatnej pomocy prawnej również części przedsiębiorców. Uchwalony przepis art. 4 ust. 1 ustawy w nowym brzmieniu przewiduje, że „nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku”. Przepis obowiązuje od dnia 16 maja 2020 roku. Został również uchylony przepis art. 3 ust. 2 tej ustawy, który stanowił, że: „Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności”.  

Zapraszamy do korzystania z dostępnej formy pomocy.


 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i pojawieniem się na terenie Polski koronawirusa nieodpłatna pomoc prawna w punktach zlokalizowanych w Gminie Wręczyca Wielka, Gminie Krzepice i Gminie Lipie świadczona będzie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (PRACA ZDALNA).

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawierający oświadczenie (oswiadczenie_korzystajacego_z_pomocy.docx), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest złożenie oświadczenia ustnie przez telefon.

 

Punkt w Gminie Wręczyca Wielka – tel. 537 123 232, 533 565 638

Godziny świadczenia pomocy:

 • Poniedziałek 13.00  – 17.00
 • Wtorek 10.00 – 14.00
 • Środa 10.00 – 14.00
 • Czwartek 13.00 – 17.00
 • Piątek 10.00 – 14.00

 

Punkt w Gminie Krzepice – tel. 731 326 214,

Godziny świadczenia pomocy:

 • Środa 13.00 – 17.00
 • Czwartek 13.00 – 17.00
 • Piątek 13.00 – 17.00

 

Punkt w Gminie Lipie – tel. 731 326 214, 

Godziny świadczenia pomocy:

 • Poniedziałek 13.00  – 17.00
 • Wtorek 13.00 – 17.00

 

W przypadku punktu zlokalizowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od poniedziałku do piątku świadczone będzie również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (PRACA ZDALNA).

Godziny świadczenia pomocy
Poniedziałek 15:00 - 19:00 tel.kom. 608-614-871  
Wtorek 15:00 - 19:00    tel.kom. 508-060-334
Środa 15:00 - 19:00   tel.kom. 505-109-717 (co druga środa od dn.18.03.2020)
Środa 15:00 - 19:00 tel.kom. 516-670-816 (co druga środa od dn. 25.03.2020)
Czwartek 15:00 - 19:00 tel.kom. 509-206-678  
Piątek 15:00 - 19:00 tel.kom. 663-316-047  

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna

W 2020 roku, na terenie powiatu kłobuckiego darmowa pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie udzielane są w następujących lokalizacjach i w podanych poniżej godzinach pracy:

Punkt w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, pok. nr 13,
tel. (34) 310 95 13,  310 95 12

Poniedziałek

1500 - 1900

Wtorek

1500 - 1900

Środa

1500 - 1900

Czwartek

1500 - 1900

Piątek

1500 - 1900


Punkt w Gminie Lipie
w punkcie jest świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu, ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie
tel. 731 326 214

Poniedziałek

1300 - 1700

Wtorek

1300 - 1700


Punkt w Gminie Krzepice
w punkcie jest świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice
tel. 731 326 214

Środa

1300 - 1700

Czwartek

1300 - 1700

Piątek

1300 - 1700


Punkt w Gminie Wręczyca Wielka
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej, ul. Śląska 20 pok. nr 2,
tel. 537 123 232

Poniedziałek

1300 - 1700

Wtorek

1000 - 1400

Środa

1000 – 1400

Czwartek

1300 - 1700

Piątek

1000 - 1400

 

Zgodnie z ustawą, uprawniona do darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) oraz do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jest każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie w jednym z wymienionych wcześniej punktów udzielających tych porad.

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294), na terenie Powiatu Kłobuckiego uruchomiono cztery punkty obsługujące mieszkańców z naszego terenu, w których adwokaci, radcy prawni oraz osoby upoważnione, udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.          
Celem systemu jest zagwarantowanie nieodpłatnego dostępu do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występujących w naszym kraju barier finansowych utrudniających korzystanie z profesjonalnej usługi prawnej.

           
Pomoc prawna polega na:

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;        
 • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu); 
 • porządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.      
             

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • przekazanie informacji o uprawnieniach przysługujących osobie, która zwróci się o udzielenie informacji lub o spoczywających na niej obowiązkach, a także wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu  problemu a w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji         
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
   

Zapraszamy do korzystania z porad prawnych i innych form poradnictwa

Metryczka
 • wytworzono:
  13-03-2020
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  13-03-2020 13:39
  przez: Paweł Kulejewski
 • zmodyfikowano:
  10-06-2020 12:46
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 1012
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl