Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenia budowlane - 2020 rok

Informacja dot. zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b, 19a Prawa budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 443).

 

 

Nr zgłoszenia/

 data wpływu

 

DORĘCZENIE ZGŁOSZENIA

WNIESIENIE SPRZECIWU /data/

INFORMACJA
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

UWAGI

 

Imię i nazwisko/Nazwa inwestora

Adres inwestycji

Opis projektowanego obiektu

25740/20

18.09.2020 r.

Gmina Miedźno
42-120 Miedźno

ul. Ułańska 25

Miedźno

dz. nr ewid.

1595/6, 1595/5, 1758/5, 1772/1, 1562/10, 1562/20, 1562/21, 1562/22, 1562/23, 1562/3, 1562/154, 1772/2, 1455, 1453, 1452, 1451/2, 1451/1, 1450, 1449, 1448, 1447, 1765, 1482/1, 1482/2, 1482/3, 1482/4, 1481, 1601/1, 1480, 1479, 1478/12, 1478/11, 1478/10, 1478/9, 1478/8, 1478/5, 1770

Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości
Miedźno,

ul. Łąkowa
   

24876/20

09.09.2020 r.
Gmina Panki

Kałmuki,
dz. nr ewid. 348, 349, 350, 363, 365, 83/3, 84/1

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w  Kałmukach

   

23954/20

01.09.2020 r.

Osoba fizyczna

Lutrowskie

dz. nr ewid. 44/1, 44/2

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

   

22188/20

13.08.2020 r.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Krzepice dz. nr ewid.

2510, 3607/1, 2407, 3606, 2355/4, 3590, 3591, 3482
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Krzepice ul. Brzozowa  

Nie wniesiono sprzeciwu

03.09.2020 r.

20768/20

29.07.2020 r.
Gmina Popów

Płaczki

dz. nr ewid.

125/2, 124/14, 124/11, 124/6, 123/6, 122/4, 121/5, 120/2, 119/2, 118/2, 117/2, 116/2, 115/2, 114/2, 113/3, 112/2, 111/2, 106/2, 105/2, 152/3, 108/1, 107/5
Budowa sieci elektroenergetycznej  do 1 kV
w miejscowości Płaczki
   

20393/20

27.07.2020 r.

Tauron Dystrybucja S.A.

Panki

dz. nr ewid.

641/5, 641/1, 642, 643/2, 643/1, 643/2, 644/1, 644/2, 645, 646/3, 646/5, 646/1, 647/1, 648/1, 648/4, 649/1, 649/2, 650, 651, 652, 653, 654, 655/1, 655/2, 656/8, 656/3, 656/2, 657, 658, 659, 660, 661/1, 661/2, 821/1, 820/1, 891, 890, 889, 888, 887, 904, 920/1, 921, 922, 923/1, 924/1, 925, 926/1, 927, 928, 929, 930/3, 930/4, 931, 933, 934, 936, 937, 938/2, 939, 1009,942/2, 943, 944, 945/1, 945/7, 945/3, 946/2, 1010, 948/3, 948/2, 952/2, 954, 955, 969/1, 962/2, 960, 959, 958, 970, 971, 973, 974, 975, 1007, 976, 977, 978, 979, 980

Praszczyki

Dz. nr ewid.

384, 385, 386/1, 387, 389/6, 389/9, 395/4, 398/3
Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Wapiennik
   

10788/20

30.04.2020 r.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z.o.o.

Waleńczów, dz. nr ewid.

703, 268/11, 605/2, 133/1, 134, 135, 139, 140, 606/2
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Waleńczów ul. Częstochowska – DK43   Nie wniesiono sprzeciwu 25.05.2020 r.

10268/20

27.04.2020 r.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z.o.o

Szarlejka

dz. nr ewid.

884, 959, 958/1, 957/1, 957/2, 956/1, 955/1, 954/1, 953/1, 952/1, 951/1, 950/1, 949, 948, 947, 1032/12, 1032/11, 1032/10, 928/2
Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu w miejscowości Szarlejka  ul. Naftowa  

Nie wniesiono sprzeciwu

10.06.2020 r.

9737/20

20.04.2020

Gmina Popów

Więcki

dz. nr ewid.

827, 901
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w miejscowości Więcki  

Nie wniesiono sprzeciwu

12.05.2020 r.
9212/20 14.04.2020r. Osoba fizyczna

Biała

dz. nr ewid.

396/5, 396/6, 396/7, 396/8, 396/9, 396/10, 396/11, 306/12, 396/13, 396/17, 397/6
Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości
Biała, ul. Częstochowska
 

Nie wniesiono sprzeciwu

04.05.2020 r.

8870/20

07.04.2020 r.

Osoba fizyczna

Truskolasy

  Dz. nr ewid. 1617/29

Budowa sieci wodociągowej na potrzeby działek budowlanych przy

ul. Dąbrowskiego
 

Nie wniesiono sprzeciwu

29.04.2020 r.

7940/20

27.03.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Biała Dolna, dz. nr ewid.

393/1, 394/3, 395/1, 396/3, 396/4, 397/1, 398/1, 399/10
Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Biała w ul. Częstochowskiej   Nie wniesiono sprzeciwu 04.05.2020 r.

7571/20

23.03.2020

Osoba fizyczna

Pierzchno

dz. nr ewid. 224/1, 112/3, 254/8

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na potrzeby niezabudowanych działek w miejscowości Pierzchno   Nie wniesiono sprzeciwu 14.04.2020 r.

5789/20

03.03.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Opatów, dz. nr ewid.

2554/1, 2533/54, 2555/3

Przekroczenie gazociągiem średniego ciśnienia pod dnem rzeki Górnianka (Opatówka)

w Opatowie
 

Nie wniesiono sprzeciwu

1.04.2020 r.

5788/20

03.03.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Waleńczów dz. nr ewid.

610
Przekroczenie gazociągiem średniego ciśnienia pod ciekiem Bród w miejscowości Waleńczów  

Nie wniesiono sprzeciwu

1.04.2020 r.

5081/20

25.02.2020 r.

Gmina Panki

Praszczyki

dz. nr ewid.

506, 250/7, 234/3, 37/1, 42/2

Kałmuki

dz. nr ewid. 347, 356, 38/2, 27/3, 3,147, 171/1

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Praszczykach i Kałmukach

gmina Panki
 

Nie wniesiono sprzeciwu

18.03.2020 r. 

3742/20

13.02.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Biała Dolna, dz. nr ewid.

243/2, 865/3, 865/4, 1008, 708/2, 653, 652, 456/1, 651, 650
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego  ul. Nadrzeczna w miejscowości Biała  

Nie wniesiono sprzeciwu

10.03.2020 r.

3741/20

13.02.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Biała Dolna

dz. nr ewid.

456/3, 621, 620, 456/4, 622/2

Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego ul. Nadrzeczna w miejscowości Biała

 

Nie wniesiono sprzeciwu

10.03.2020 r.

2734/20

03.02.2020 r.

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Częstochowie

Kłobuck, dz. nr ewid.

1072/10
Budowa złącza kablowego ZK3-SN  

Wycofano zgłoszenie

14.02.2020 r.

2032/20

27.01.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Waleńczów, dz. nr ewid.

357/8, 357/5, 371/3, 608/2

Kłobuck, dz. nr ewid.

2391, 2381, 2385, 2394, 2387, 2463, 2461/3, 2462, 2461/7, 2461/8, 2461/9, 2461/10, 2461/11, 2461/12, 2465
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowościach Waleńczów i Kłobuck  

Nie wniesiono sprzeciwu

24.02.2020 r.

2031/20

27.01.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Złochowice, dz. nr ewid.

1054/2, 1055/4, 499/1
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Złochowice  

Nie wniesiono sprzeciwu

18.02.2020 r.

1183/20

16.01.2020 r.

Osoba fizyczna

Grodzisko, dz. nr ewid.

566/1, 520/4
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego  

Nie wniesiono sprzeciwu

06.02.2020 r.

1098/20

16.01.2020 r.

Gmina Przystajń

Przystajń dz. nr ewid.

11/70, 11/71, 11/69, 11/68, 679, 1/7, 1/6, 1/5, 676/2

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych

ul. Powstańców Śląskich w Przystajni
 

Nie wniesiono sprzeciwu

28.02.2020 r.

7940/20

27.03.2020 r,

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z.o.o

Biała Dolna
dz. nr ewid.
393/1, 394/3, 395/1, 396/3, 396/4, 397/1, 398/1, 399/10

Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Biała w ul. Częstochowskiej    
Metryczka
 • wytworzono:
  17-01-2020
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  17-01-2020 13:53
  przez: Paweł Kulejewski
 • zmodyfikowano:
  22-09-2020 14:52
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 744
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl