Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Wydziału – Lesław Siedlak

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. (34) 310 95 62, pok. 134

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami posiada następującą strukturę wewnętrzną:

1) stanowisko do spraw w szczególności wywłaszczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz postępowań w sprawach odszkodowań  za grunty zajęte pod drogi publiczne

tel. (34) 310 95 50, pok. 108

2) stanowisko do spraw ewidencjonowania i regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

tel. (34) 310 95 50,  pok. 132

3) stanowisko do spraw gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w szczególności oddawania nieruchomości w trwały zarząd, najem, dzierżawę, użyczenie oraz  do wspólnot gruntowych  

tel. (34) 310 95 50, pok.  108

4) stanowisko do spraw gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, w szczególności nabywania i zbywania nieruchomości oraz do spraw użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

tel. (34) 310 95 30, pok.  133

5) stanowisko do spraw regulacji stanów prawnych nieruchomości Powiatu

tel. (34) 310 95 64, pok. 135

 

Podstawowe zadania Wydziału:

a) w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

 • przejmowanie, nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
 • gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
 • sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, użyczanie, najem i dzierżawę, aktualizacja opłat i czynszów
 • przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, dokonywanie darowizn oraz zamian nieruchomości
 • sposób zagospodarowania i użytkowania nieruchomości
 • wywłaszczenie nieruchomości i zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne

b) w zakresie gospodarki mieniem Powiatu:

 • tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości
 • gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości
 • sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd użytkowanie, najem i dzierżawę, aktualizacja opłat i czynszów
 • przekazywanie nieruchomości na cele szczególne, dokonywanie darowizn oraz zamian nieruchomości
 • sposób zagospodarowania i użytkowania nieruchomości
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • opracowywanie projektów zasad gospodarowania mieniem Powiatu
 • współudział w inwentaryzacji przejmowanego i zbywanego mienia

c) w zakresie gospodarki gruntami rolnymi, wspólnot gruntowych i mienia gminnego:

 • przyznawanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania i pod budynkami
 • ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe bądź mienie gminne
 • ustalanie wykazu osób upoważnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej.