Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informujemy, że Powiat Kłobucki również w 2018 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na zorganizowaniu funkcjonowania na terenie naszego powiatu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Realizacja zadania jest rezultatem wejścia w życie ustawy uchwalonej w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Dzięki jej zapisom stworzony został dla osób uprawnionych dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego.

 

Zainteresowani i uprawnieni mieszkańcy powiatu kłobuckiego mogą uzyskać darmową pomoc prawną w następujących lokalizacjach:

Punkt w Starostwie Powiatowym w Kłobucku,
Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck, pok. nr 11

Godziny otwarcia:
Poniedziałek               1400 - 1800     
Wtorek                      1400 - 1800     
Środa                          1400 - 1800     
Czwartek                    1400 - 1800     
Piątek                         1400 - 1800     

Punkt w Gminie Lipie – Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu,
ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie

Godziny otwarcia:
Poniedziałek               1300 - 1700     
Wtorek                       1400 - 1800     

Punkt w Gminie Krzepice – Urząd Miejski w Krzepicach,
ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

Środa                          1300 – 1700     
Czwartek                    1200 - 1600     
Piątek                         1200 - 1600     

Punkt w Gminie Wręczyca Wielka – Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Śląska 20 pok. nr 2:

Poniedziałek               1300 - 1700
Wtorek                       1000 - 1400
Środa                          1000 - 1400
Czwartek                    1400 - 1800
Piątek                          1000 - 1400

 

Celem systemu jest zagwarantowanie nieodpłatnego dostępu do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występujących w naszym kraju barier finansowych utrudniających korzystanie z profesjonalnej usługi prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Pomoc prawna będzie polegała na: 

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
 • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
 • sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub
  o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

Serdecznie zapraszam do korzystania z usług świadczonych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na stronę www.powiatklobucki.pl

 

Starosta Kłobucki
   (-) Henryk Kiepura

Metryczka
 • wytworzono:
  05-01-2018
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  05-01-2018 15:25
  przez: Paweł Kulejewski
 • zmodyfikowano:
  22-08-2018 07:09
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 1616
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×