Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna Pomoc Prawna

W 2020 roku, na terenie powiatu kłobuckiego darmowa pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie udzielane są w następujących lokalizacjach i w podanych poniżej godzinach pracy:
 

Punkt w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, pok. nr 13,
tel. (34) 310 95 13

Poniedziałek

1500 - 1900

Wtorek

1500 - 1900

Środa

1500 - 1900

Czwartek

1500 - 1900

Piątek

1500 - 1900

Punkt w Gminie Lipie –
w punkcie jest świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu, ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie
tel. (34)
318 81 63

Poniedziałek

1300 - 1700

Wtorek

1300 - 1700

Punkt w Gminie Krzepice
w punkcie jest świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice
tel. (34) 317 51 72

Środa

1300 - 1700

Czwartek

1300 - 1700

Piątek

1300 - 1700

Punkt w Gminie Wręczyca Wielka
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej, ul. Śląska 20 pok. nr 2,
tel. (34)
34 319 24 00

Poniedziałek

1300 - 1700

Wtorek

1000 - 1400

Środa

1000 – 1400

Czwartek

1300 - 1700

Piątek

1000 - 1400

   

Zgodnie z ustawą, uprawniona do darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) oraz do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jest każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie w jednym z wymienionych wcześniej punktów udzielających tych porad.

 

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294), na terenie Powiatu Kłobuckiego  uruchomiono cztery punkty obsługujące mieszkańców z naszego terenu, w których adwokaci, radcy prawni oraz osoby upoważnione, udzielają nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.          
Celem systemu jest zagwarantowanie nieodpłatnego dostępu do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelowanie zbyt często występujących w naszym kraju barier finansowych utrudniających korzystanie z profesjonalnej usługi prawnej.

           
Pomoc prawna polega na:

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;         
 • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu); 
 • porządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.      
             

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • przekazanie informacji o uprawnieniach przysługujących osobie, która zwróci się o udzielenie informacji lub o spoczywających na niej obowiązkach, a także wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu  problemu a w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji        
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Zapraszamy do korzystania z porad prawnych i innych form poradnictwa

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-01-2018
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  05-01-2018 15:25
  przez: Paweł Kulejewski
 • zmodyfikowano:
  07-01-2020 14:00
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 2508
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl