Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Strona archiwalna

 

Konsultacje w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzone zostały w dniach 22 – 29 maja 2017 roku.

Informacja o możliwości uczestniczenia w konsultacjach oraz projekt zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na potrzeby konsultacji zamieszczone zostały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
Uwagi do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku należało kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: , pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13 lub osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kłobucku z dopiskiem: „Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobuku”. W ramach przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły wnioski i uwagi od organizacji pozarządowych.

 

PDFSprawozdanie z konsultacji - Statut ZOZ.pdf

PDFUchwała po konsultacjach - bez uwag - zmiana Statutu ZOZ w Kłobucku.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  30-05-2017
  przez: Magdalena Wasilewska
 • opublikowano:
  30-05-2017 14:25
  przez: Magdalena Wasilewska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 2406
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl