Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.005.2017.G, m. Kamieńszczyzna, gm. Popów

Strona archiwalna

 

OBWIESZCZENIE

Starosty Kłobuckiego

Nr AB.673.5.005.2017.G z dnia  27 kwietnia 2017 r.

 

 

            Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst opublikowany w Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 

z w i a d a m i a    s i ę,

 

że  w toku prowadzonego postępowania na wniosek Gminy Popów,  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  – przebudowę dróg gminnych: ul. Krótkiej dł. 874,19 mb, ul. Nadrzecznej dł. 80,62 mb i ul. Polnej dł. 100,90 mb w m. Kamieńszczyzna, gm. Popów

 • na działkach ewidencyjnych oznaczonych przed podziałem nieruchomości nr:112/6,121/10, 121/8, 120/2, 119/2, 101, 112/8, 70/2, 96/5, 96/4, 108/1, 110/14, 42/3, 106, 96/2, 107, 105, 74/2,a oznaczonych po podziale nr ewid.112/10, 121/14, 121/12, 120/3, 119/3, 101/1, 112/13, 112/12, 112/11, 70/9, 96/14, 96/12, 108/8, 110/15, 110/16, 42/5, 106/1, 96/9, 96/11, 107/2, 105/2, 74/4 – obręb Kamieńszczyzna, gm. Popów,
 • na działkach ewidencyjnych niepodlegających podziałowi: 112/2, 100/28, 100/30, 100/32, 100/23, 100/34, 108/5, 70/7, 73, 70/5, 69/4, 121/4, 121/6, 120/1, 119/1, 108/7, 136, 108/3, 108/2, 79/3, 21/5 – obręb Kamieńszczyzna, gm. Popów,
 • na działkach ewidencyjnych podlegających ograniczeniu w korzystaniu zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt 8. – 109, 138 – obręb Kamieńszczyzna, gm. Popów,

 

wpłynęły nowe dokumenty w przedmiotowej sprawie.

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

Wobec powyższego, informuje się wszystkie zainteresowane osoby prawne i fizyczne o możliwości przeglądania akt oraz składania w przedmiotowej sprawie uwag i wniosków w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 (pok. 131 II piętro) w terminie 7 dni od ostatniego dnia ukazania się powyższego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

                                                                                                                                                                                                             STAROSTA KŁOBUCKI                                                                                                                                                                                                                   Henryk Kiepura

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-04-2017
  przez: Magdalena Wasilewska
 • opublikowano:
  28-04-2017 13:24
  przez: Magdalena Wasilewska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 1255
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl