Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu - 2017 rok

Uchwały Zarządu Powiatu - V kadencja: 2017 rok

 

- Uchwała Nr 797/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 (PDFUchwała Nr 797_2017.pdf (604,88KB))

- Uchwała Nr 796/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 796_2017.pdf (1,40MB))

- Uchwała Nr 795/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 795_2017.pdf (262,15KB))

- Uchwała Nr 794/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 1.000.000 zł w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Częstochowie (PDFUchwała Nr 794_2017.pdf (154,62KB))

- Uchwała Nr 793/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji (PDFUchwała Nr 793_2017.pdf (847,17KB))

- Uchwała Nr 792/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie udostępniania pomieszczeń biurowych (PDFUchwała Nr 792_2017.pdf (160,88KB))

- Uchwała Nr 791/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sztandaru Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 791_2017.pdf (193,19KB))

- Uchwała Nr 790/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Krzepicach przy ul. Ryły 26 stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 790_2017.pdf (162,00KB))

- Uchwała Nr 789/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 789_2017.pdf (274,57KB))

- Uchwała Nr 788/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 788_2017.pdf (266,94KB))

- Uchwała Nr 787/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 787_2017.pdf (622,19KB))

- Uchwała Nr 786/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 786_2017.pdf (1,08MB))

- Uchwała Nr 785/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 785_2017.pdf (897,04KB))

- Uchwała Nr 784/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku mienia będącego własności Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 784_2017.pdf (321,78KB))

- Uchwała Nr 783/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (PDFUchwała Nr 783_2017.pdf (351,06KB))

- Uchwała Nr 782/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 782_2017.pdf (2,28MB))

- Uchwała Nr 781/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 781_2017.pdf (1,03MB))

- Uchwała Nr 780/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 780_2017.pdf (1,24MB))

- Uchwała Nr 779/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2018 roku (PDFUchwała Nr 779_2017.pdf (221,99KB))

- Uchwała Nr 778/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku składników majątkowych po zlikwidowanym Zespole Szkół w Waleńczowie będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 778_2017.pdf (146,96KB))

- Uchwała Nr 777/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 777_2017.pdf (1,43MB))

- Uchwała Nr 776/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 776_2017.pdf (1,72MB))

- Uchwała Nr 775/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 775_2017.pdf (124,76KB))

- Uchwała Nr 774/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (PDFUchwała Nr 774_2017.pdf (958,42KB))

- Uchwała Nr 773/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 773_2017.pdf (572,66KB))

- Uchwała Nr 772/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 772_2017.pdf (361,18KB))

- Uchwała Nr 771/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 771_2017.pdf (598,00KB))

- Uchwała Nr 770/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 770_2017.pdf (193,68KB))

- Postanowienie Nr 769/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Grodzisku przy ul. Kłobuckiej (PDFPostanowienie Nr 769_2017.pdf (220,40KB))

- Postanowienie Nr 768/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Truskolasach przy ul. Kopernika (PDFPostanowienie Nr 768_2017.pdf (223,93KB))

- Postanowienie Nr 767/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we Wręczycy Małej, w rejonie oczyszczalni ścieków (PDFPostanowienie Nr 767_2017.pdf (225,10KB))

- Postanowienie Nr 766/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w granicy terenów leśnych, na południe od miejscowości Jezioro (PDFPostanowienie Nr 766_2017.pdf (226,46KB))

- Postanowienie Nr 765/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we Wręczycy Wielkiej w rejonie ulic Częstochowskiej i Polnej (PDFPostanowienie Nr 765_2017.pdf (226,18KB))

- Postanowienie Nr 764/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kalei przy ul. Strażackiej (PDFPostanowienie Nr 764_2017.pdf (217,55KB))

- Postanowienie Nr 763/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Truskolasach przy ul. Słowackiego (PDFPostanowienie Nr 763_2017.pdf (217,68KB))

- Uchwała Nr 762/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Kamieńszczyzna w Gminie Popów (PDFUchwała Nr 762_2017.pdf (149,99KB))

- Uchwała Nr 761/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania zleconego przez Powiat Kłobucki organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (PDFUchwała Nr 761_2017.pdf (891,05KB))

- Uchwała Nr 760/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 760_2017.pdf (177,50KB))

- Uchwała Nr 759/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 759_2017.pdf (1,12MB))

- Uchwała Nr 758/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 758_2017.pdf (2,66MB))

- Uchwała Nr 757/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 757_2017.pdf (2,05MB))

- Uchwała Nr 756/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 756_2017.pdf (1,21MB))

- Uchwała Nr 755/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 755_2017.pdf (2,40MB))

- Uchwała Nr 754/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok (PDFUchwała Nr 754_2017.pdf (12,22MB))

- Uchwała Nr 753/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2018-2029 (PDFUchwała Nr 753_2017.pdf (4,03MB))

- Uchwała Nr 752/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 752_2017.pdf (234,25KB))

- Uchwała Nr 751/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 751_2017.pdf (1,61MB))

- Uchwała Nr 750/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 750_2017.pdf (137,85KB))

- Uchwała Nr 749/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 470128 w miejscowości Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia na odcinku od 1+103.00 do 2+693.70 wraz z budową chodnika na długości 195.40m zlokalizowanym za mostem nad rzeką Kocinką" (PDFUchwała Nr 749_2017.pdf (179,57KB))

- Uchwała Nr 748/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń na okres do 90 dni na działalność z zakresu analityki laboratoryjnej (PDFUchwała Nr 748_2017.pdf (163,27KB))

- Uchwała Nr 747/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 747_2017.pdf (171,36KB))

- Uchwała Nr 746/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu: "Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" (PDFUchwała Nr 746_2017.pdf (210,79KB))

- Uchwała Nr 745/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2018 roku (PDFUchwała Nr 745_2017.pdf (1,94MB))

- Uchwała Nr 744/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 744_2017.pdf (279,89KB))

- Uchwała Nr 743/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 743_2017.pdf (1,44MB))

- Uchwała Nr 742/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 742_2017.pdf (3,86MB))

- Uchwała Nr 741/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 741_2017.pdf (704,08KB))

- Uchwała Nr 740/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 740_2017.pdf (194,47KB))

- Uchwała Nr 739/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 739_2017.pdf (136,87KB))

- Uchwała Nr 738/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargowym lokalu usytuowanego na parterze budynku przychodni w Kłobucku przy ul. Staszica 28 (PDFUchwała Nr 738_2017.pdf (165,96KB))

- Uchwała Nr 737/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem trzech garaży usytuowanych w kompleksie budynków Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku przy ul. Staszica 28 (PDFUchwała Nr 737_2017.pdf (166,72KB))

- Uchwała Nr 736/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem trzech garaży usytuowanych w kompleksie budynków Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku przy ul. Staszica 28 (PDFUchwała Nr 736_2017.pdf (166,65KB))

- Uchwała Nr 735/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu usytuowanego na I piętrze budynku Przychodni Specjalistycznej w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 5A na potrzeby Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach (PDFUchwała Nr 735_2017.pdf (180,49KB))

- Uchwała Nr 734/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie dzierżawę pomieszczeń na okres do 6 lat z przeznaczeniem na działalność z zakresu diagnostyki laboratoryjnej (PDFUchwała Nr 734_2017.pdf (164,62KB))

- Uchwała Nr 733/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku - Tomaszowi Sobisiowi do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu systemowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny) na lata 2014 - 2020 (PDFUchwała Nr 733_2017.pdf (229,38KB))

- Uchwała Nr 732/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 października 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu dróg wojewódzkich na obszarze powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 732_2017.pdf (122,83KB))

- Uchwała Nr 731/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 października 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Lipie w Gminie Lipie (PDFUchwała Nr 731_2017.pdf (146,66KB))

- Uchwała Nr 730/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 października 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Lindów w Gminie Lipie (PDFUchwała Nr 730_2017.pdf (145,63KB))

- Uchwała Nr 729/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 października 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Albertów w Gminie Lipie (PDFUchwała Nr 729_2017.pdf (147,93KB))

- Uchwała Nr 728/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 728_2017.pdf (159,76KB))

- Uchwała Nr 727/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie należącym do zadań Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 727_2017.pdf (168,02KB))

- Uchwała Nr 726/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie drewna znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Domu Dziecka i Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku (PDFUchwała Nr 726_2017.pdf (173,40KB))

- Uchwała Nr 725/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 725_2017.pdf (701,64KB))

- Uchwała Nr 724/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 724_2017.pdf (1,97MB))

- Uchwała Nr 723/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFUchwała Nr 723_2017.pdf (2,82MB))

- Uchwała Nr 722/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 722_2017.pdf (127,57KB))

- Uchwała Nr 721/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 721_2017.pdf (136,61KB))

- Uchwała Nr 720/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 720_2017.pdf (722,18KB))

- Uchwała Nr 719/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 719_2017.pdf (2,84MB))

- Uchwała Nr 718/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" (PDFUchwała Nr 718_2017.pdf (2,25MB))

- Uchwała Nr 717/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 717_2017.pdf (899,05KB))

- Uchwała Nr 716/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 716_2017.pdf (2,21MB))

- Uchwała Nr 715/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 715_2017.pdf (401,70KB))

- Uchwała Nr 714/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 714_2017.pdf (135,91KB))

- Uchwała Nr 713/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie przekazania ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 713_2017.pdf (139,11KB))

- Uchwała Nr 712/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 września 2017 roku zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 712_2017.pdf (143,08KB))

- Uchwała Nr 711/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Powiatu Kłobuckiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu jej nadawania i noszenia (PDFUchwała Nr 711_2017.pdf (210,36KB))

- Uchwała Nr 710/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2017 roku w sprawie przekazania na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 710_2017.pdf (155,61KB))

- Uchwała Nr 709/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2017 roku w sprawie użyczenia pomieszczeń usytuowanych w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 709_2017.pdf (164,07KB))

- Uchwała Nr 708/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2017 rok (PDFUchwała Nr 708_2017.pdf (231,32KB))

- Uchwała Nr 707/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 707_2017.pdf (224,04KB))

- Uchwała Nr 706/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 706_2017.pdf (437,08KB))

- Uchwała Nr 705/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 705_2017.pdf (441,55KB))

- Uchwała Nr 704/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 704_2017.pdf (569,71KB))

- Uchwała Nr 703/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 703_2017.pdf (1 017,44KB))

- Uchwała Nr 702/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 września 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w Gminie Opatów w obrębach geodezyjnych Wilkowiecko, Opatów, Waleńczów, Złochowice, Iwanowice Naboków i Zwierzyniec (PDFUchwała Nr 702_2017.pdf (159,27KB))

- Uchwała Nr 701/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Powiatu Kłobuckiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia (PDFUchwała Nr 701_2017.pdf (1,44MB))

- Uchwała Nr 700/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 8 września 2017 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Kłobuckiego do czynności prawnych związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Kłobucku (PDFUchwała Nr 700_2017.pdf (154,98KB))

- Uchwała Nr 699/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 699_2017.pdf (422,72KB))

- Uchwała Nr 698/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 września 2017 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1705 O zlokalizowanej na terenie miasta Dobrodzień kategorii drogi powiatowej (PDFUchwała Nr 698_2017.pdf (117,27KB))

- Uchwała Nr 697/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji na powiatowej nieruchomości (PDFUchwała Nr 697_2017.pdf (340,78KB))

- Uchwała Nr 696/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 września 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice (PDFUchwała Nr 696_2017.pdf (134,11KB))

- Uchwała Nr 695/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 września 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kłobucku przy ul. Górniczej i Drukarskiej (PDFUchwała Nr 695_2017.pdf (144,08KB))

- Uchwała Nr 694/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 września 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kłobucku w rejonie ulic Górniczej i Wojska Polskiego (PDFUchwała Nr 694_2017.pdf (148,04KB))

- Uchwała Nr 693/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 września 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 693_2017.pdf (545,93KB))

- Uchwała Nr 692/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 692_2017.pdf (2,35MB))

- Uchwała Nr 691/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 691_2017.pdf (1,00MB))

- Uchwała Nr 690/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 690_2017.pdf (2,36MB))

- Uchwała Nr 689/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia "Informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2017 roku" (PDFUchwała Nr 689_2017.pdf (3,91MB))

- Uchwała Nr 688/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 - 2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć" (PDFUchwała Nr 688_2017.pdf (2,23MB))

- Uchwała Nr 687/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2017 roku" (PDFUchwała Nr 687_2017.pdf (13,64MB))

- Uchwała Nr 686/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zezłomowanie samochodu marki Opel Astra stanowiącego środek trwały w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 686_2017.pdf (128,91KB))

- Uchwała Nr 685/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej zadania: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w miejscowości Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia na odcinku od 0+000.00 do 1+103.00" (PDFUchwała Nr 685_2017.pdf (166,65KB))

- Uchwała Nr 684/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 684_2017.pdf (180,15KB))

- Uchwała Nr 683/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 683_2017.pdf (184,85KB))

- Uchwała Nr 682/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 682_2017.pdf (792,79KB))

- Uchwała Nr 681/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 681_2017.pdf (488,79KB))

- Uchwała Nr 680/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 680_2017.pdf (1,38MB))

- Uchwała Nr 679/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w granicach administracyjnych gminy Przystajń (PDFUchwała Nr 679_2017.pdf (147,44KB))

- Uchwała Nr 678/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (PDFUchwała Nr 678_2017.pdf (170,86KB))

- Uchwała Nr 677/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzew znajdujących się na nieruchomości położonej w Truskolasach stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 677_2017.pdf (185,21KB))

- Uchwała Nr 676/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku stanowiącym własność Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 676_2017.pdf (177,40KB))

- Uchwała Nr 675/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 675_2017.pdf (286,89KB))

- Uchwała Nr 674/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 674_2017.pdf (830,87KB))

- Uchwała Nr 673/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 673_2017.pdf (1,16MB))

- Uchwała Nr 672/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 672_2017.pdf (257,60KB))

- Uchwała Nr 671/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 671_2017.pdf (149,08KB))

- Uchwała Nr 670/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zrzeczenia się przez Powiat Kłobucki odszkodowania za nieruchomości (PDFUchwała Nr 670_2017.pdf (163,70KB))

- Uchwała Nr 669/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia zgody na wycięcie drzew znajdujących się na nieruchomościach położonych w obrębach Zagórze i Kalej, stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 669_2017.pdf (192,13KB))

- Uchwała Nr 668/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 668_2017.pdf (142,24KB))

- Uchwała Nr 667/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 667_2017.pdf (229,54KB))

- Uchwała Nr 666/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 666_2017.pdf (235,87KB))

- Uchwała Nr 665/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Kłobuckiego do Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 665_2017.pdf (142,60KB))

- Uchwała Nr 664/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia na rzecz Powiatu Kłobuckiego ruchomości będącej własnością Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach (PDFUchwała Nr 664_2017.pdf (134,72KB))

- Uchwała Nr 663/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 663_2017.pdf (151,57KB))

- Uchwała Nr 662/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 662_2017.pdf (484,83KB))

- Uchwała Nr 661/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sztandaru Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 661_2017.pdf (197,91KB))

- Uchwała Nr 660/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przekazania ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 660_2017.pdf (152,16KB))

- Uchwała Nr 659/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 659_2017.pdf (134,32KB))

- Uchwała Nr 658/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 658_2017.pdf (132,02KB))

- Uchwała Nr 657/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 657_2017.pdf (131,90KB))

- Uchwała Nr 656/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia bilansu skonsolidowanego Powiatu Kłobuckiego za 2016 rok (PDFUchwała Nr 656_2017.pdf (699,01KB))

- Uchwała Nr 655/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 655_2017.pdf (371,86KB))

- Uchwała Nr 654/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 654_2017.pdf (270,18KB))

- Uchwała Nr 653/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - organizacja staży zawodowych dla 23 osób, w ramach realizacji projektu systemowego "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" w 2017 roku (PDFUchwała Nr 653_2017.pdf (192,22KB))

- Uchwała Nr 652/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 652_2017.pdf (190,04KB))

- Uchwała Nr 651/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg publicznych położonych na terenie miasta Wielunia do kategorii dróg powiatowych (PDFUchwała Nr 651_2017.pdf (249,80KB))

- Uchwała Nr 650/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie użyczenia pomieszczenia biurowego usytuowanego w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 650_2017.pdf (160,05KB))

- Uchwała Nr 649/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 649_2017.pdf (746,89KB))

- Uchwała Nr 648/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 648_2017.pdf (181,71KB))

- Uchwała Nr 647/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 647_2017.pdf (187,61KB))

- Uchwała Nr 646/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 646_2017.pdf (574,63KB))

- Uchwała Nr 645/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 645_2017.pdf (1,55MB))

- Uchwała Nr 644/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 644_2017.pdf (205,08KB))

- Uchwała Nr 643/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 643_2017.pdf (134,04KB))

- Uchwała Nr 642/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 642_2017.pdf (137,88KB))

- Uchwała Nr 641/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 641_2017.pdf (134,63KB))

- Uchwała Nr 640/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 640_2017.pdf (2,29MB))

- Uchwała Nr 639/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 639_2017.pdf (596,73KB))

- Uchwała Nr 638/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 638_2017.pdf (1,60MB))

- Uchwała Nr 637/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację powierzonego zadania publicznego w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnej szczegółowej w 2017 roku (PDFUchwała Nr 637_2017.pdf (248,11KB))

- Uchwała Nr 636/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka i Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku (PDFUchwała Nr 636_2017.pdf (239,33KB))

- Uchwała Nr 635/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 635_2017.pdf (486,62KB))

- Uchwała Nr 634/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 634_2017.pdf (935,09KB))

- Uchwała Nr 633/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2017 - 2028 (PDFUchwała Nr 633_2017.pdf (2,09MB))

- Uchwała Nr 632/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 632_2017.pdf (191,27KB))

- Uchwała Nr 631/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przekazania ruchomości będącej własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 631_2017.pdf (140,87KB))

- Uchwała Nr 630/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 630_2017.pdf (183,79KB))

- Uchwała Nr 629/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 629_2017.pdf (189,02KB))

- Uchwała Nr 628/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 628_2017.pdf (219,95KB))

- Uchwała Nr 627/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 627_2017.pdf (1,19MB))

- Uchwała Nr 626/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 626_2017.pdf (2,32MB))

- Uchwała Nr 625/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji (PDFUchwała Nr 625_2017.pdf (1,09MB))

- Uchwała Nr 624/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego - organizacja staży zawodowych dla 23 osób, w ramach realizacji projektu systemowego "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" w 2017 roku (PDFUchwała Nr 624_2017.pdf (6,23MB))

- Uchwała Nr 623/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFUchwała Nr 623_2017.pdf (1,74MB))

- Uchwała Nr 622/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 17 znajdującego się w budynku położonym przy ul. A. Ryły 24A w Krzepicach (PDFUchwała Nr 622_2017.pdf (150,41KB))

- Uchwała Nr 621/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 621_2017.pdf (4,74MB))

- Uchwała Nr 620/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu zmiany uchwały Nr 114/XI/2012 z dnia 2 marca 2012 r. Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (PDFUchwała Nr 620_2017.pdf (224,28KB))

- Uchwała Nr 619/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2016 rok (PDFUchwała Nr 619_2017.pdf (1,93MB))

- Uchwała Nr 618/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 618_2017.pdf (135,47KB))

- Uchwała Nr 617/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck (PDFUchwała Nr 617_2017.pdf (1,03MB))

- Uchwała Nr 616/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku, ul. 3 Maja 33, 42-100 Kłobuck (PDFUchwała Nr 616_2017.pdf (1,03MB))

- Uchwała Nr 615/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. Ryły 26, 42-160 Krzepice (PDFUchwała Nr 615_2017.pdf (1,01MB))

- Uchwała Nr 614/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2016 (PDFUchwała Nr 614_2017.pdf (244,02KB))

- Uchwała Nr 613/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie wykonania oświadczenia Starosty Kłobuckiego o odwołaniu darowizny (PDFUchwała Nr 613_2017.pdf (169,11KB))

- Uchwała Nr 612/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 612_2017.pdf (231,62KB))

- Uchwała Nr 611/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 611_2017.pdf (783,25KB))

- Uchwała Nr 610/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 610_2017.pdf (280,79KB))

- Uchwała Nr 609/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ruchomości Powiatu Kłobuckiego pozostających w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 609_2017.pdf (261,81KB))

- Uchwała Nr 608/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 608_2017.pdf (310,23KB))

- Uchwała Nr 607/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 607_2017.pdf (468,28KB))

- Uchwała Nr 606/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 606_2017.pdf (942,46KB))

- Uchwała Nr 605/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego w trwałym zarządzie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka i Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku (PDFUchwała Nr 605_2017.pdf (215,21KB))

- Uchwała Nr 604/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFUchwała Nr 604_2017.pdf (6,64MB))

- Uchwała Nr 603/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 603_2017.pdf (2,60MB))

- Uchwała Nr 602/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku aktywów trwałych (PDFUchwała Nr 602_2017.pdf (110,83KB))

- Uchwała Nr 601/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 601_2017.pdf (568,67KB))

- Uchwała Nr 600/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 600_2017.pdf (1,52MB))

- Uchwała Nr 599/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 599_2017.pdf (333,92KB))

- Uchwała Nr 598/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kłobuckiego za 2016 rok (PDFUchwała Nr 598_2017.pdf (496,02KB))

- Uchwała Nr 597/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2016 rok (PDFUchwała Nr 597_2017.pdf (3,29MB))

- Uchwała Nr 596/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 596_2017.pdf (100,55KB))

- Uchwała Nr 595/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku (PDFUchwała Nr 595_2017.pdf (111,13KB))

- Uchwała Nr 594/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 594_2017.pdf (216,31KB))

- Uchwała Nr 593/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2016 rok (PDFUchwała Nr 593_2017.pdf (2,96MB))

- Uchwała Nr 592/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2016 rok (PDFUchwała Nr 592_2017.pdf (6,71MB))

- Uchwała Nr 591/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (PDFUchwała Nr 591_2017.pdf (169,86KB))

- Uchwała Nr 590/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (PDFUchwała Nr 590_2017.pdf (186,30KB))

- Uchwała Nr 589/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 589_2017.pdf (102,80KB))

- Uchwała Nr 588/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 588_2017.pdf (106,05KB))

- Uchwała Nr 587/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 587_2017.pdf (105,68KB))

- Uchwała Nr 586/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 586_2017.pdf (104,50KB))

- Uchwała Nr 585/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 585_2017.pdf (105,40KB))

- Uchwała Nr 584/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 584_2017.pdf (104,44KB))

- Uchwała Nr 583/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 583_2017.pdf (104,40KB))

- Uchwała Nr 582/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 582_2017.pdf (103,40KB))

- Uchwała Nr 581/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 581_2017.pdf (106,29KB))

- Uchwała Nr 580/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 580_2017.pdf (105,93KB))

- Uchwała Nr 579/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 579_2017.pdf (104,68KB))

- Uchwała Nr 578/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 578_2017.pdf (106,52KB))

- Uchwała Nr 577/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 577_2017.pdf (105,41KB))

- Uchwała Nr 576/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 576_2017.pdf (105,79KB))

- Uchwała Nr 575/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 575_2017.pdf (104,36KB))

- Uchwała Nr 574/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 574_2017.pdf (105,02KB))

- Uchwała Nr 573/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 573_2017.pdf (106,30KB))

- Uchwała Nr 572/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 572_2017.pdf (106,32KB))

- Uchwała Nr 571/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 571_2017.pdf (104,35KB))

- Uchwała Nr 570/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 570_2017.pdf (104,99KB))

- Uchwała Nr 569/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 569_2017.pdf (106,54KB))

- Uchwała Nr 568/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie (PDFUchwała Nr 568_2017.pdf (105,79KB))

- Uchwała Nr 567/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 567_2017.pdf (107,49KB))

- Uchwała Nr 566/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu kłobuckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (PDFUchwała Nr 566_2017.pdf (167,35KB))

- Uchwała Nr 565/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały Nr 114/XI/2012 z dnia 2 marca 2012 r. Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (PDFUchwała Nr 565_2017.pdf (680,60KB))

- Uchwała Nr 564/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kłobuckim (PDFUchwała Nr 564_2017.pdf (4,36MB))

- Uchwała Nr 563/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku (PDFUchwała Nr 563_2017.pdf (110,24KB))

- Uchwała Nr 562/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 562_2017.pdf (509,45KB))

- Uchwała Nr 561/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 561_2017.pdf (731,36KB))

- Uchwała Nr 560/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Wieluńskiej 11 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 560_2017.pdf (123,04KB))

- Uchwała Nr 559/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 10 znajdującego się w budynku położonym przy ul. A.Ryły 24A w Krzepicach (PDFUchwała Nr 559_2017.pdf (116,50KB))

- Uchwała Nr 558/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi publicznej położonej na terenie Gminy Lipie do kategorii dróg gminnych (PDFUchwała Nr 558_2017.pdf (91,97KB))

- Uchwała Nr 557/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (PDFUchwała Nr 557_2017.pdf (735,89KB))

- Uchwała Nr 556/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kłobuckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (PDFUchwała Nr 556_2017.pdf (606,33KB))

- Uchwała Nr 555/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 555_2017.pdf (122,56KB))

- Uchwała Nr 554/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 554_2017.pdf (380,25KB))

- Uchwała Nr 553/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 553_2017.pdf (1,48MB))

- Uchwała Nr 552/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku (PDFUchwała Nr 552_2017.pdf (200,93KB))

- Uchwała Nr 551/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu usytuowanego na I piętrze ośrodka zdrowia w Pankach (PDFUchwała Nr 551_2017.pdf (114,41KB))

- Uchwała Nr 550/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 550_2017.pdf (390,54KB))

- Uchwała Nr 549/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 549_2017.pdf (1,29MB))

- Uchwała Nr 548/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2017 rok (PDFUchwała Nr 548_2017.pdf (153,35KB))

- Uchwała Nr 547/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń (PDFUchwała Nr 547_2017.pdf (106,63KB))

- Uchwała Nr 546/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych na rzecz Gminy Opatów (PDFUchwała Nr 546_2017.pdf (90,49KB))

- Uchwała Nr 545/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy ul. Częstochowskiej (PDFUchwała Nr 545_2017.pdf (103,93KB))

- Uchwała Nr 544/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (PDFUchwała Nr 544_2017.pdf (152,11KB))

- Uchwała Nr 543/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gabinetu lekarskiego usytuowanego w ośrodku zdrowia we Wręczycy Wielkiej (PDFUchwała Nr 543_2017.pdf (120,75KB))

- Uchwała Nr 542/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym  Starostwa Powiatowego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 542_2017.pdf (145,96KB))

- Uchwała Nr 541/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 541_2017.pdf (464,60KB))

- Uchwała Nr 540/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (PDFUchwała Nr 540_2017.pdf (183,54KB))

- Uchwała Nr 539/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie podziału dotacji celowej (PDFUchwała Nr 539_2017.pdf (109,99KB))

- Uchwała Nr 538/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 538_2017.pdf (275,31KB))

- Uchwała Nr 537/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzepicach (PDFUchwała Nr 537_2017.pdf (298,41KB))

- Uchwała Nr 536/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 536_2017.pdf (300,89KB))

- Uchwała Nr 535/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 535_2017.pdf (296,19KB))

- Uchwała Nr 534/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFUchwała Nr 534_2017.pdf (238,34KB))

- Uchwała Nr 533/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej  2017 roku (PDFUchwała Nr 533_2017.pdf (409,25KB))

- Uchwała Nr 532/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 532_2017.pdf (186,90KB))

- Uchwała Nr 531/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom powiatu (PDFUchwała Nr 531_2017.pdf (109,74KB))

- Uchwała Nr 530/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (PDFUchwała Nr 530_2017.pdf (1,24MB))

- Uchwała Nr 529/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi publicznej położonej na terenie miejscowości Rozalin, gm. Lipie do kategorii dróg gminnych (PDFUchwała Nr 529_2017.pdf (91,50KB))

- Uchwała Nr 528/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 528_2017.pdf (141,69KB))

- Uchwała Nr 527/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok (PDFUchwała Nr 527_2017.pdf (449,57KB))

- Uchwała Nr 526/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok (PDFUchwała Nr 526_2017.pdf (1,16MB))

- Uchwała Nr 525/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Częstochowa Koło - Kłobuck Miasto ruchomości będących własnością Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 525_2017.pdf (100,36KB))

- Uchwała Nr 524/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie mienia ruchomego powiatu będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (PDFUchwała Nr 524_2017.pdf (847,05KB))

- Uchwała Nr 523/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji (PDFUchwała Nr 523_2017.pdf (431,68KB))

- Uchwała Nr 522/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 522_2017.pdf (112,65KB))

- Uchwała Nr 521/2017 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku (PDFUchwała Nr 521_2017.pdf (128,72KB))