Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 15 kwietnia 2016 roku

Strona archiwalna

 

Proponowany porządek obrad XIV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku w dniu 15 kwietnia 2016 roku o godz. 900 w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
 9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
 10. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Kłobuckim
  w 2015roku.
 11.  Informacja na temat przebiegu akcji zima 2015/2016 oraz planu przedsięwzięć dotyczących modernizacji, budowy i napraw sieci dróg powiatowych.
 12. Raport z analizy ankiet dotyczących potrzeb lokalnego rynku pracy w kontekście szkolnictwa zawodowego w powiecie kłobuckim.
 13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2015 roku.
 14.  Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie kłobuckim za rok 2015.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku (PDFPkt. 15 - Projekt uchwały.pdf).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Powiatu w Kłobucku ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki (PDFPkt. 16 - Projekt uchwały.pdf).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku (PDFPkt. 17 - Projekt uchwały.pdf).
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFPkt. 18 - Projekt uchwały.pdf).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (PDFPkt. 19 - Projekt uchwały.pdf).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016-2027 (PDFPkt. 20 - Projekt uchwały.pdf).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Krzepice zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFPkt. 21 - Projekt uchwały.pdf).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Przystajń zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFPkt. 22 - Projekt uchwały.pdf).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych (PDFPkt. 23 - Projekt uchwały.pdf).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kłobucku (PDFPkt. 24 - Projekt uchwały.pdf).
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 26. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1100).
 27. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 28. Zakończenie XIV Sesji Rady Powiatu.
Metryczka
 • wytworzono:
  08-04-2016
  przez: Magdalena Wasilewska
 • opublikowano:
  08-04-2016 11:34
  przez: Magdalena Wasilewska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 889
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl