Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Strona archiwalna

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 9 do 18 grudnia 2015 roku w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.powiatklobucki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ogłoszenie o konsultacjach wywieszono również na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłobucku. W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii lub uwag.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie została zgłoszona żadna opinia lub uwaga.

 

Do pobrania:

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2015
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  22-12-2015 13:11
  przez: Paweł Kulejewski
 • zmodyfikowano:
  22-12-2015 13:12
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 1036
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl