Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku zaprasza do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki.

Konsultacje inicjowane są przez Zarząd Powiatu zgodnie z uchwałą Nr 255/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu przedmiotowej uchwały. Zaprezentowane w trakcie konsultacji uwagi uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji ale nie będą wiążące dla Zarządu Powiatu.

Uwagi proszę kierować na adres Starostwa Powiatowego w  Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck lub drogą elektroniczną na adres: starostwo@klobuck.pl z dopiskiem:
„Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki”.
 

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na  dzień  22 grudnia 2015 roku.

Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 5 stycznia 2016 roku.
 

Wnioski z przebiegu konsultacji podane będą do publicznej wiadomości: na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

 

Pliki do pobrania: