Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku zaprasza do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki.

Konsultacje inicjowane są przez Zarząd Powiatu zgodnie z uchwałą Nr 255/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu przedmiotowej uchwały. Zaprezentowane w trakcie konsultacji uwagi uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji ale nie będą wiążące dla Zarządu Powiatu.

Uwagi proszę kierować na adres Starostwa Powiatowego w  Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck lub drogą elektroniczną na adres: starostwo@klobuck.pl z dopiskiem:
„Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłobucki”.
 

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na  dzień  22 grudnia 2015 roku.

Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 5 stycznia 2016 roku.
 

Wnioski z przebiegu konsultacji podane będą do publicznej wiadomości: na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

 

Pliki do pobrania:

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2015
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  22-12-2015 12:44
  przez: Paweł Kulejewski
 • zmodyfikowano:
  23-12-2015 07:55
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 724
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl