Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok

- Uchwała Nr 4200/VI/39/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 717.810 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 4200_VI_39_2016.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VI/31/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Kłobucku, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (PDFUchwała Nr 4200_VI_31_2016.pdf)

- Uchwała Nr 93/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (Uchwała Nr 93_XII_2015.pdf)

- Uchwała Nr 92/XII/2015 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016-2027 (Uchwała Nr 92_XII_2015.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VI/199/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2027 (PDFUchwała Nr 4200_VI_199_2015.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VI/197/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 717.810 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 4200_VI_197_2015.pdf)

- Uchwała Nr 4200/VI/196/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (PDFUchwała Nr 4200_VI_196_2015.pdf)

- Uchwała Nr 227/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok (Uchwała Nr 227_2015.pdf)

- Uchwała Nr 226/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2016 - 2027 (Uchwała Nr 226_2015.pdf)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-12-2015
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  09-12-2015 11:12
  przez: Paweł Kulejewski
 • zmodyfikowano:
  02-02-2016 14:58
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 3294
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl