Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Strona archiwalna

 

Zarząd Powiatu zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Konsultacje inicjowane są przez Zarząd Powiatu zgodnie z uchwałą Nr 242/2015 Zarządu Powiatu Kłobuckiego z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu przedmiotowej uchwały. Zaprezentowane w trakcie konsultacji uwagi uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji ale nie będą wiążące dla Zarządu Powiatu.

Uwagi proszę kierować na adres Starostwa Powiatowego w  Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck lub drogą elektroniczną na adres: starostwo@klobuck.pl z dopiskiem:
„Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej”.
 

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na  dzień  8 grudnia 2015 roku.

Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 17 grudnia 2015 roku.
 

Wnioski z przebiegu konsultacji podane będą do publicznej wiadomości: na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

 

Pliki do pobrania:

Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2015
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  03-12-2015 13:01
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 725
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl