Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”

Strona archiwalna

 

Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”.

Pierwsze konsultacje ogłoszone przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 178/2015 Zarządu Powiatu z dnia 17 września 2015 roku przeprowadzone zostały w dniach od 23 września do 2 października 2015 roku. W wyniku kosultacji wpłynął wniosek Stowarzyszenia "Akademia Trzeciego Wieku", sugerujący uwzględnienie w Programie Współpracy na 2016 rok zadań wynikających z art.4,pkt.1 ust.10 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zarząd Powiatu uchwałą Nr 203/2015 z dnia 13 października 2015 r. postanowił wprowadzić do priorytetowych  zadań publicznych na 2016 rok wspieranie działań i inicjatyw służących wszelkiej aktywizacji osób starszych.

Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić ponadto do projektu Programu Współpracy zakresu zadań z udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, wynikających z art.4 ust.1 pkt. b ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, co wymagało przeprowadzenia ponownych konsultacji Programu Współpracy na 2016 rok. Zainicjowane zostały uchwałą Zarządu Powiatu Nr 204/2015 z dnia 13 października 2015 r. W wyniku konsultacji przeprowadzonych w dniach 19-28 października 2015 r. wpłynął wniosek Powiatowego Zrzeszenia LZS w Kłobucku dotyczący zwiększenia dotacji w dziedzinie sportu, z uwagi na największą liczbę ofert składanych w tej dziedzinie otwartego konkursu ofert. Uchwałą Nr 215/2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 października 2015 r. nie wprowadzono dodatkowych zmian w projekcie uchwały.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono również na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłobucku, pięć dni przed wyznaczonym terminem konsultacji. W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii lub uwag.

 

W załączeniu:

Metryczka
 • wytworzono:
  02-11-2015
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  02-11-2015 08:19
  przez: Paweł Kulejewski
 • zmodyfikowano:
  02-11-2015 08:29
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 837
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl