Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 11 września 2015 roku, godz. 9:00

Strona archiwalna

 

W dniu 11 września 2015 roku o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.

9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.

10. Informacja na temat sytuacji w placówkach oświatowych oraz ich przygotowanie do roku szkolnego 2015/2016.

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok. (PDFPkt. 12 - Projekt uchwały.pdf)

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Nr 47/VII/2015 sprawie powierzenia Gminie Miedźno zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych. (PDFPkt. 13 - Projekt uchwały.pdf)

14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych. (PDFPkt. 14 - Projekt uchwały.pdf)

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłobuck. (PDFPkt. 15 - Projekt uchwały.pdf)

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2015 roku. (PDFPkt. 16 - Projekt uchwały.pdf)

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. (PDFPkt. 17 - Projekt uchwały.pdf)

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. (PDFPkt. 18 - Projekt uchwały.pdf)

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 289/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego. (PDFPkt. 19 - Projekt uchwały.pdf)

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

21. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1000).

22. Wnioski i oświadczenia Radnych.

23. Zakończenie IX Sesji Rady Powiatu.

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2015
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  04-09-2015 12:34
  przez: Paweł Kulejewski
 • zmodyfikowano:
  04-09-2015 12:36
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 1117
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl