Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Strona archiwalna

 

Konsultacje projektu zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzone zostały w dniach od 1 lipca 2015 roku do 10 lipca  2015 roku.

Data opublikowania Ogłoszenia o konsultacjach nastąpiła 26 czerwca 2015 roku.

Informacja o możliwości uczestniczenia w konsultacjach oraz projekt zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na potrzeby konsultacji zamieszczone zostały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

Uwagi do projektu zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku należało kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@klobuck.pl, pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Rynek im. Jana Pawła II 13 lub osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kłobucku z dopiskiem: „Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku”.

W ramach przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły wnioski i uwagi od organizacji pozarządowych.

 

W załączeniu:

Metryczka
 • wytworzono:
  14-07-2015
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  14-07-2015 14:36
  przez: Paweł Kulejewski
 • zmodyfikowano:
  14-07-2015 14:40
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 638
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl