Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 18 czerwca 2015 roku, godz. 9:00

Strona archiwalna

 

W dniu 18 czerwca 2015 roku o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
 9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje
  w okresie między sesjami.
 10. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz aktywnych form walki z bezrobociem.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (PDFPkt. 11 - Projekt uchwały.pdf).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego” (PDFPkt. 12 - Projekt uchwały.pdf).
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku (PDFPkt. 13 - Projekt uchwały.pdf).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 – 2026 (PDFPkt. 14 - Projekt uchwały.pdf).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Panki zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (PDFPkt. 15 - Projekt uchwały.pdf).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2014 rok (PDFPkt. 16 - Projekt uchwały.pdf).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2014 rok (PDFPkt. 17 - Projekt uchwały.pdf).
 • Uchwała Nr 4200/VI/67/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.
 1. Informacja o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2014 rok.
 2. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2014 rok.
 • Uchwała Nr 4200/VI/116/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (PDFPkt. 20 - Projekt uchwały.pdf).
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1000).
 4. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 5. Zakończenie VIII Sesji Rady Powiatu.
Metryczka
 • wytworzono:
  11-06-2015
  przez: Magdalena Wasilewska
 • opublikowano:
  11-06-2015 13:17
  przez: Magdalena Wasilewska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 1106
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl