Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

VI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 31 marca 2015 roku, godz. 9:00

Strona archiwalna

 

W dniu 31 marca 2015 roku o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się VI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku z proponowanym porządkiem obrad:
 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.

9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.

10. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Kłobuckim w 2014 roku.

11. Sprawozdanie z działalności LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” za okres programowania 2007-2013.

12. Sprawozdanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności w 2014 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego w 2015 roku. (PDFPkt. 13 - Projekt uchwały.pdf)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. (PDFPkt. 14 - Projekt uchwały.pdf)

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku. (PDFPkt. 15 - Projekt uchwały.pdf)

16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Przystajń zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych. (PDFPkt. 16 - Projekt uchwały.pdf)

17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Popów zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych. (PDFPkt. 17 - Projekt uchwały.pdf)

18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzepice zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych. (PDFPkt. 18 - Projekt uchwały.pdf)

19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. (PDFPkt. 19 - Projekt uchwały.pdf)

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kłobucku. (PDFPkt. 20 - Projekt uchwały.pdf)

21. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku. (PDFPkt. 21 - Projekt uchwały.pdf)

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu w Kłobucku. (PDFPkt. 22 - Projekt uchwały.pdf)

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

24. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1000).

25. Wnioski i oświadczenia Radnych.

26. Zakończenie VI Sesji Rady Powiatu.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2015
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  24-03-2015 14:13
  przez: Paweł Kulejewski
 • zmodyfikowano:
  24-03-2015 14:17
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 1217
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl