Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok

- Uchwała Nr 4200/VI/42/2015 z dnia 12 lutego 2015 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Kłobucku, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (PDFUchwała Nr 4200_VI_42_2015.pdf (315,03KB))

- Uchwała Nr 4200/VI/41/2015 z dnia 12 lutego 2015 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.317.810,00 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 4200_VI_41_2015.pdf (297,53KB))

- Uchwała Nr 12/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (Uchwała Nr 12_III_2014.pdf)

- Uchwała Nr 11/III/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 - 2026 (Uchwała Nr 11_III_2014.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/276/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026 (PDFUchwała Nr 4100_VI_276_2014.pdf (350,60KB))

- Uchwała Nr 4100/VI/273/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 4100_VI_273_2014.pdf (310,85KB))

- Uchwała Nr 4100/VI/269/2014 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (PDFUchwała Nr 4100_VI_269_2014.pdf (307,50KB))

- Uchwała Nr 1000/2014 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok (Uchwała Nr 1000_2014.pdf)

- Uchwała Nr 999/2014 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2015 - 2026 (Uchwała Nr 999_2014.pdf)