Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

XXX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 4 listopada 2014 roku, godz. 9:00

Strona archiwalna

 

W dniu 4 listopada 2014 roku o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się XXX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Informacja o wyroku w sprawie z powództwa Firmy DROG-BUD.

7. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.

10. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.

11. Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu kłobuckiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 151 rocznicy urodzin oraz 100 rocznicy śmierci dr. Teofila Władysława Beliny-Brzozowskiego. (PDFPkt. 12 - Projekt uchwały.pdf)

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku. (PDFPkt. 13 - Projekt uchwały.pdf)

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego. (PDFPkt. 14 - Projekt uchwały.pdf)

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. (PDFPkt. 15 - Projekt uchwały.pdf)

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego. (PDFPkt. 16 - Projekt uchwały.pdf)

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na obszarze powiatu kłobuckiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdów. (PDFPkt. 17 - Projekt uchwały.pdf)

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2014 – 2025. (PDFPkt. 18 - Projekt uchwały.pdf)

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok. (PDFPkt. 19 - Projekt uchwały.pdf)

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. (PDFPkt. 20 - Projekt uchwały.pdf)

21. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

23. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1100).

24. Wnioski i oświadczenia Radnych.

25. Podsumowanie IV kadencji Samorządu Powiatowego.

26. Wręczenie podziękowań radnym.

27. Zakończenie XXX Sesji Rady Powiatu.

Metryczka
 • wytworzono:
  28-10-2014
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  28-10-2014 14:47
  przez: Paweł Kulejewski
 • zmodyfikowano:
  28-10-2014 14:55
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 732
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl