Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 maja 2014 roku, godz. 9:00

Strona archiwalna

 

W dniu 30 maja 2014 roku o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
 9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje
  w okresie między sesjami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 221/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego (PDFPkt. 10 - Projekt uchwały.pdf, PDFPkt. 10 - Załącznik nr 1.pdf, PDFPkt. 10 - Załącznik nr 2.pdf, PDFPkt. 10 - Załącznik nr 3.pdf).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego (PDFPkt. 11 - Projekt uchwały.pdf).
 12. Prezentacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotycząca poradnictwa prawnego i obywatelskiego  - prowadzący Pan Jacek Chyliński.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2013 rok (PDFPkt. 13 - Projekt uchwały.pdf).
 • Uchwała Nr 4100/72/VI/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku sprawozdaniu
  z wykonania budżetu za 2013 rok.
 1. Informacja o stanie mienia Powiatu Kłobuckiego za 2013 rok.
 2. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2013 rok.
 • Uchwała Nr 4100/VI/108/2014 z dnia 15 maja 2014 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu (PDFPkt. 16 - Projekt uchwały.pdf).
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1000).
 4. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 5. Zakończenie XXVII Sesji Rady Powiatu.
Metryczka
 • wytworzono:
  23-05-2014
  przez: Magdalena Wasilewska
 • opublikowano:
  23-05-2014 13:35
  przez: Magdalena Wasilewska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 980
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl