Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego

Strona archiwalna

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 22 kwietnia 2014 roku do 1 maja 2014 roku w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.powiatklobucki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Ogłoszenie o konsultacjach wywieszono również na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłobucku. W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii lub uwag.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie została zgłoszona żadna opinia lub uwaga.

 

Do pobrania:

Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2014
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  20-05-2014 12:57
  przez: Paweł Kulejewski
 • zmodyfikowano:
  20-05-2014 12:58
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 768
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl