Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Strona archiwalna

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 221/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego.

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 13 marca 2014 roku do 22 marca 2014 roku w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 221/XXII/2013 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej urzędy www.powiatklobucki.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ogłoszenie o konsultacjach wywieszono również na tablicy ogłoszeń Starosta Powiatowego w Kłobucku. W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii lub uwag.

 

Pliki do pobrania:

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-04-2014
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  17-04-2014 14:27
  przez: Paweł Kulejewski
 • zmodyfikowano:
  17-04-2014 14:37
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 1196
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl