Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach

Zarząd Powiatu zaprasza do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Konsultacje inicjowane są przez Zarząd Powiatu zgodnie z uchwałą Nr 642/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie będą wiążące dla Zarządu Powiatu.

Uwagi proszę kierować na adres Starostwa Powiatowego w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck lub drogą elektroniczną na adres: starostwo@klobuck.pl z dopiskiem:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.


Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 21 maja 2013 roku.

Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 31 maja 2013 roku.


Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia.

Informacje z przebiegu konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości: na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

 

Pliki do pobrania:

Metryczka
  • opublikowano:
    16-05-2013 08:11
    przez: Paweł Kulejewski
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl