Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach

Zarząd Powiatu zaprasza do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Konsultacje inicjowane są przez Zarząd Powiatu zgodnie z uchwałą Nr 621/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie będą wiążące dla Zarządu Powiatu.

Uwagi proszę kierować na adres Starostwa Powiatowego w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck lub drogą elektroniczną na adres: starostwo@klobuck.pl z dopiskiem:
Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.


Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 23 kwietnia 2013 roku.

Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 2 maja 2013 roku.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia.

Informacje z przebiegu konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości: na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

 

Pliki do pobrania:

Metryczka
  • opublikowano:
    17-04-2013 15:07
    przez: Paweł Kulejewski
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl