Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku pn. Uchwała Rady Powiatu Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego

 

Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku pn.:

Uchwała Rady Powiatu Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego.

 

Konsultacje inicjowane są przez Zarząd Powiatu zgodnie z uchwałą Nr 366/2012 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego.

Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane będą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie będą wiążące dla Zarządu Powiatu.

 

Uwagi proszę kierować na adres Starostwa Powiatowego w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck lub drogą elektroniczną na adres: starostwo@klobuck.pl z dopiskiem:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 19 maja 2012 roku.

Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 28 maja 2012 roku.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia.

Informacje z przebiegu konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości : na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłobucku.

 

Pliki do pobrania:
 
  • projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego - PDFKonsultacje w sprawie aptek.pdf
  • formularz przyjmowania uwag i wnioskówdotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego - PDFFormularz.pdf
Metryczka
  • opublikowano:
    14-05-2012 11:35
    przez: Magdalena Wasilewska
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl