Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 2 marca 2012 roku, godz. 9:00

W dniu 2 marca 2012 roku o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.

9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.

10. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu.

11. Sprawozdanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności w 2011 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. (PDFPkt. 12 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.pdf)

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014”. (PDFPkt. 13 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014.pdf)

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego decyzji Samorządu Województwa Śląskiego o połączeniu Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. W. Orłowskiego z Oddziałem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. (PDFPkt. 14 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego decyzji Samorządu Województwa Śląskiego o połączeniu Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.pdf)

15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Kłobuckiego na lata 2011-2015. (PDFPkt. 15 - Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.pdf)

16. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania trzech przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji Stypendialnej, opiniującej wnioski o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie. (PDFPkt. 16 - Projekt uchwały w sprawie wytypowania trzech przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji Stypendialnej, opiniującej wnioski o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej.pdf)

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. (PDFPkt. 17 - Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.pdf)

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku. (PDFPkt. 18 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku.pdf)

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 – 2021. (PDFPkt. 19 - Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2012 ? 2021.pdf)

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Popów. (PDFPkt. 20 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Popów.pdf)

21. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. (PDFPkt. 21 - Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.pdf)

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

23. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 11oo).

24. Wnioski i oświadczenia Radnych.

25. Zakończenie XI Sesji Rady Powiatu.