Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 marca 2011 roku, godz. 10:00

W dniu 30 marca 2011 roku o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
8. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu w 2010 roku.
11. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa pożarowego i podejmowanych działań prewencyjnych na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku.
12. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kłobucku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu.
13. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2010 rok.
14. Sprawozdanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności w 2010 roku.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru
i pieczęci Powiatu Kłobuckiego. (
PDF15 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi....pdf)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego. (
PDF16 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symboli Powiatu Kłobuckiego.pdf)
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wyrażania zgody na używanie herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Kłobuckiego. (
PDF17 - projekt uchwały w sprawie upoważnienia do wyrażania zgody na używanie herbu, flagi itd..pdf)
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. (
PDF18 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kłobuckiego do Stowarzyszenia LGD.pdf)
19. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego.
(PDF19 - projekt uchwały w sprawie delegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf)
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2011 roku. (
PDF20 - projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON.pdf)
21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. (
PDF21 - projekt uchwały w sprawie przekazania środków dla Policji.pdf)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 – 2021. (
PDF22 - projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kłobuckiego na lata 2011 - 2021.pdf)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok. (
PDF23 - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok.pdf)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. (
PDF24 - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu UE.pdf)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. (
PDF25 - projekt uchwały w sprawie zaciagnięcia kredytu.pdf)
26. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Waleńczowie z siedzibą w Waleńczowie przy ul. Częstochowskiej 8. (
PDF26 - projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Waleńczowie.pdf)
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
28. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1300).
29. Wnioski i oświadczenia Radnych.
30. Zakończenie V Sesji Rady Powiatu.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    23-03-2011 15:08
    przez: Magdalena Wasilewska
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl