Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca zmiany ustawy o transporcie drogowym

INFORMACJA

Informuję przedsiębiorców wykonujących transport drogowy o zmianie Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z póź. zm.).

Od 01.03.2011 r. zgodnie z art. 95a w/w ustawy przedsiębiorca, który:

1) nie zgłasza na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkich zmian danych, o których mowa w art. 8 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia ich powstania,

2) nie zwraca licencji lub wypisów z licencji organowi, który udzielił licencji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu licencji stała się ostateczna

- podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł.

  

 

                                                                          Naczelnik Wydziału

                                                                                        Komunikacji i Transportu
                                                                                                (-) Iwona Mercik

Metryczka
  • opublikowano:
    14-03-2011 15:16
    przez: Magdalena Wasilewska
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl