Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

XL Sesja Rady Powiatu w Kłobucku

 

W dniu 28 września 2010 r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się XL Sesja Rady Powiatu w Kłobucku z proponowanym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji.

2.      Stwierdzenie prawomocności Sesji.

3.      Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.

5.      Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami.

6.      Wnioski i zapytania mieszkańców.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.

9.      Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.

10.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

11.  Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Kłobuckiego (PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Starosty Klobuckiego.pdf)

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Kłobucku (PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostalych członków Zarządu Powiatu w Kłobucku.pdf)

15.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego (PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego.pdf)

16.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok (PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok.pdf)

18.  Informacja na temat sytuacji w placówkach oświatowych oraz ich przygotowanie do roku szkolnego 2010/2011.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia do Programu „Moje Boisko Orlik 2012” (PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia do Programu Moje Boisko Orlik 2012.pdf)

20.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu (PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.pdf)

21.  Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1400).

22.  Wnioski i oświadczenia radnych.

23.  Zakończenie XL Sesji Rady Powiatu.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    21-09-2010 14:37
    przez: Magdalena Wasilewska
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl