Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku

W dniu 9 września 2010 r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku z proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
5.    Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
8.    Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
9.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10.  Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. (
PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej ....pdf, PDFZałacznik nr 1 do uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu...pdf)
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. (PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie stypendiów artystycznych.pdf)
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Kłobuckiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji....pdf)
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Kłobuckiego. (PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Kłobuckiego.pdf)
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu w Kłobucku. (PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu Kłobuckiego.pdf)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Kłobuckiego. (PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Starosty Kłobuckiego.pdf)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Kłobucku. (PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych .....pdf)
19. Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1400).
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zakończenie XXXIX Sesji Rady Powiatu.

Metryczka
  • opublikowano:
    02-09-2010 11:02
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl