Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/05/ 23-4 /09 z dnia 26 czerwca 2009 r.

 
 
 
OBWIESZCZENIE
Starosty Kłobuckiego
 
Nr AB.B.7351/05/ 23-4 /09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
 

         Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst opublikowany w Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)  

 
 

z a w i a d a m i a    s i ę, że w dniu 26 czerwca 2009 r. została wydana, dla Gminy Popów decyzja Starosty Kłobuckiego o znaku AB.7351/05/23/09 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę drogi gminnej kl D na działkach o nr ewid. 216/6, 217/3, 218/4, 220/7, 220/9, 221/6, 221/9, 222/2, 223/4, 223/6, 223/7 w m-ci Kamieńszczyzna – przedłużenie ulicy Lipowej w miejscowości Kamieńszczyzna

 
 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki   - pok. 131 II piętro ( tel.034/310-95-35).

 

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        
 
 
 
         Naczelnik Wydziału Architektury,
                                                                                    Budownictwa i Urbanistyki
                                                                                                   /-/ Małgorzata Krupa
 
 
 
 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    02-07-2009 13:50
    przez: Magdalena Wasilewska
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl