Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku

W dniu  25 lutego 2009 r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku  z proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
5.    Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
8.    Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
9.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Krzepicach.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Waleńczowie.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej o realizacji wspólnego projektu: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę kluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego” pomiędzy Powiatem Kłobuckim i Powiatem Częstochowskim.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok.
20.    Wnioski i zapytania mieszkańców (około godz. 1400).
21.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Wojciecha Gmyrka na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Czesława Gizlera na Przewodniczącego Rady Powiatu w Kłobucku.
24.    Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Aleksandra Tokarza Przewodniczącego Stowarzyszenia Przeciwko Patologiom Władzy z siedzibą w Kłobucku na Starostę Kłobuckiego.
25.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu.
26.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku.
27.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
28.    Wnioski i oświadczenia radnych.
29.    Zakończenie XXIV Sesji Rady Powiatu.

Metryczka
  • opublikowano:
    18-02-2009 13:50
    przez: Grzegorz Pietruszka
  • zmodyfikowano:
    25-02-2009 07:46
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl