Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku

W dniu  29 września 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku  z proponowanym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie Sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3.      Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
5.      Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami.
6.      Interpelacje i zapytania radnych.
7.      Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
8.      Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
9.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008 roku.
11. Informacja na temat sytuacji w placówkach oświatowych oraz ich przygotowanie do roku szkolnego 2008/2009.
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty odnawialnego kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na usuwanie szkód powstałych w wyniku trąby powietrznej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Bożeny Szyszki na Starostę Kłobuckiego.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Wnioski i zapytania mieszkańców.
21. Zakończenie XXI Sesji Rady Powiatu.
 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    22-09-2008 12:56
    przez: Magdalena Wasilewska
  • zmodyfikowano:
    22-09-2008 13:05
    przez: Magdalena Wasilewska
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl