Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku

W dniu 30 maja 2008 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku.
5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Kłobucku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Kłobuckiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Kłobuckiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 91/XV/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wskazania podmiotów powstałych w miejsce likwidowanych poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Wnioski i zapytania mieszkańców.
25. Zakończenie XVIII Sesji Rady Powiatu.

Metryczka
  • opublikowano:
    21-05-2008 15:34
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl