Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego

  OBWIESZCZENIE

Starosty Kłobuckiego

nr AB.B.V-7331/1-4/07 z dnia 29 listopada 2007 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 zpóźn.zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamia się, że w dniu 29 listopada 2007 r. została wydana,

dla Wójta Gminy Popów,

decyzja Starosty Kłobuckiego o znaku AB.B.V-7331/1-3/07

o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej,

w gminie Popów, miejscowości Popów, na działkach ewidencyjnych oznaczonych

przed podziałem nieruchomości nr:

289, 290/1, 290/2, 290/3, 291, 292, 293, 294/1, 294/2, 295, 296, 297

oraz po podziale nieruchomości nr:

289/2, 290/4, 290/6, 290/8, 291/1, 292/1, 293/1, 294/3, 294/5, 295/1, 296/1, 297/1

 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki - pok. 131 II piętro ( tel.034/310-95-35).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego, w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia.
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek

Metryczka
  • opublikowano:
    11-12-2007 11:25
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl