Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku

   W dniu 6 sierpnia 2007 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.

Porządek obrad X Sesji Rady Powiatu w Kłobucku:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłomnice z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Wnioski i zapytania mieszkańców.
16. Zakończenie X Sesji Rady Powiatu.

Metryczka
  • opublikowano:
    30-07-2007 15:22
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl