Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku

   W dniu 27 czerwca 2007 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.

Porządek obrad IX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
9. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
10. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej w zakresie analityki laboratoryjnej, usytuowanych w jednostkach ZOZ.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych diagnostyki medycznej w zakresie cytodiagnostyki, usytuowanych w jednostkach ZOZ.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację poradni specjalistycznych usytuowanych w jednostkach ZOZ.
14. Informacja o sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 44/VII/2007 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2007 roku.
17. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie kłobuckim oraz realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia wg stanu na 30.04.2007.
18. Powiatowy program termomodernizacji obiektów prywatnych, ocena możliwości i perspektyw.
19. Ocena możliwości i perspektyw podejmowania działań w kierunku tworzenia warunków do inwestowania w powiecie kłobuckim.
20. Informacja nt. „Ochrona państwowych i prywatnych gruntów rolnych. Możliwość przekwalifikowania gruntów na grunty leśne.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy ciszy na terenie zbiornika wodnego w miejscowości Panki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu powiatu.
25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (kontrola w Powiatowym Zarządzie Dróg).
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku (kontrola w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku).
28. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (skarga z dnia 13 kwietnia 2007 roku).
29. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Ryszarda Zawadzkiego na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (skarga z dnia 16 maja 2007 roku).
30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
31. Wnioski i oświadczenia radnych.
32. Wnioski i zapytania mieszkańców.
33. Zakończenie IX Sesji Rady Powiatu.

Metryczka
  • opublikowano:
    20-06-2007 15:34
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl