Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku

   W dniu 20 października 2006 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kłobucku ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się XLIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.

 

Proponowany porządek obrad XLIII Sesji:

1.      Otwarcie Sesji

2.      Stwierdzenie prawomocności Sesji.

3.      Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.      Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami.

7.     Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.

8.      Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wnioski i oświadczenia radnych.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.  Informacja na temat oświadczeń majątkowych.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Fundacji „Wspólna Sprawa” w Truskolasach dotacji na prace konserwatorskie z przeznaczeniem na remont zabytkowego kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Mikołaja w Truskolasach wpisanego do rejestru zabytków.

15.  Podsumowanie II kadencji Rady Powiatu.

16.  Wręczenie podziękowań radnym i zaproszonym gościom.

17.  Zakończenie XLIII Sesji.

Metryczka
  • opublikowano:
    17-10-2006 12:16
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl