Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku

   W dniu 26 czerwca 2006 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.
 
Proponowany porządek obrad XXXIX Sesji:
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami.
7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
8. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2005:
- Sprawozdanie finansowe za 2005 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,
- Stanowisko Zarządu Powiatu Kłobuckiego dotyczące Sprawozdania finansowego za rok 2005 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku poprzez przekształcenie Pracowni Gastroskopii mieszczącej się w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach w Pracownię Endoskopii.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
13. Podziękowania za działalność w zakresie służby zdrowia.
14. Informacja Starosty w sprawie podziału Powiatu Kłobuckiego na okręgi, ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Rady Powiatu w Kłobucku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zakończenie XXXIX Sesji.
Metryczka
  • opublikowano:
    20-06-2006 09:39
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl