Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku

    W dniu 22 lutego 2006 r. o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy w Miedźnie ul. Ułańska 25, odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.

Proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu w Kłobucku:

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami.
7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
8. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Prezentacja Gminy Miedźno.
11. Informacja o działalności samorządu powiatowego.
12. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłobucku w sprawie stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie za 2005 rok.
13. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Kłobucku o stanie bezpieczeństwa pożarowego i podejmowanych działaniach prewencyjnych na terenie powiatu kłobuckiego w 2005 roku.
14. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Katarzyny Adamus na Starostwo Powiatowe w Kłobucku . 
17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół ponadpodstawowych wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Kłobucku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania w roku 2006 nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w placówce oświatowo-wychowawczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonych przez powiat kłobucki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w powiecie kłobuckim.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kłobucku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.                    
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok.                    
28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
29. Wolne wnioski i zapytania.
30. Zakończenie XXXIV Sesji.

Metryczka
  • opublikowano:
    16-02-2006 09:33
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl