Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku

   W dniu 28 września 2005 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kłobucku przy ulicy 11-go Listopada 6, odbędzie się XXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.

 

Proponowany porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku

 

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami.
 7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja na temat realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu za 2004 rok.
 11. Informacja na temat realizacji programów:
  - Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej
  - Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.
 13. Podjęcie w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.                      
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.                     
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Powiatu o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
 17. Podjęcie w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr S2041 Kałmuki-Hutka w Powiecie Kłobuckim”.
 18. Podjęcie w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr S2036 Kuków-Zwierzyniec w Powiecie Kłobuckim”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok oraz zaciągnięcia kredytu na modernizację dróg powiatowych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok.                     
 21. Podjęcie uchwały zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów oświatowych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Zakończenie XXIX Sesji.
Metryczka
 • opublikowano:
  21-09-2005 14:34
  przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl