Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.

    W dniu 25 października 2004 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ulicy 11-go Listopada 6, odbędzie się XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.

Proponowany porządek obrad XX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami.
7. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok oraz zaciągnięcia kredytu na uzupełnienie wydatków na dofinansowanie inwestycji drogowych.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 149/XIV/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia miastu Częstochowa realizacji zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości będących w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zakończenie XX Sesji Rady Powiatu.

Metryczka
  • opublikowano:
    18-10-2004 12:57
    przez: Maciej Biernacki
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl