Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku

   W dniu 30 sierpnia 2004 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ulicy 11-go Listopada 6, odbędzie się XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku. 

Proponowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu w Kłobucku  

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między Sesjami.
7. Informacja Przewodniczących Komisji o wnioskach podjętych przez Komisje w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Raport o stanie przygotowania do roku szkolnego 2004/2005 szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Kłobucki jest organem prowadzącym.
10. Informacja Zarządu Powiatu w Kłobucku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za I półrocze 2004 roku.
11. Informacja o sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 146/XIV/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację poradni stomatologicznych usytuowanych w jednostkach ZOZ.
14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim w zakresie przygotowania projektu „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 149/XIV/2004 z dnia 27.04.2004 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zakończenie XVIII Sesji Rady Powiatu.

Metryczka
  • opublikowano:
    23-08-2004 14:45
    przez: Maciej Biernacki
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl