Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

1. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

2. Wykreślenie z Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej


 


1. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

(PDFWniosek wpis do ewidencji.pdf (81,29KB); PDFWniosek o dokonanie zmian danych w klubie.pdf (84,32KB); )

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
II piętro, pokój 205 tel. (34) 310 06 43


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Starostwa Powiatowego
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
pokój nr 25, parter, tel. (34) 310 95 25 lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego


Wymagane dokumenty:
- wniosek Komitetu Założycielskiego o wpis do ewidencji z informacją o adresie tymczasowej siedziby,
- protokół z Zebrania Założycielskiego,
- lista założycieli zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
- statut.


Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
II piętro, pokój nr 205, tel. (34) 310 06 43

Opłaty:
- skarbowa 10 zł - za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji
- skarbowa 17 zł – za wydanie wyciągu z ewidencji

Za wyjątkiem uczniowskich klubów sportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. g).

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa Prawna:
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546).

 

 do góry


2. Wykreślenie z Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji

2. Załączniki do wniosku – kserokopie poświadczone za zgodność przez Prezesa Klubu bądź przewodniczącego Walnego Zebrania:

- protokół z Walnego Zebrania członków, na którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia,
- uchwała o rozwiązaniu,

- lista obecności członków/delegatów wraz z podpisami.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
- Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2020 r. poz. 2261).

do góry