Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

1. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

2. Wykreślenie z Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej


 


1. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (PDFDruk wniosku o wpis do ewidencji.pdf) (PDFDruk wniosku o wydanie wyciągu z ewidencji.pdf)
 

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
II piętro, pokój 205 tel. (34) 310 06 43


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Starostwa Powiatowego
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
pokój nr 25, parter, tel. (34) 310 95 25 lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego


Wymagane dokumenty:
- wniosek Komitetu Założycielskiego o wpis do ewidencji z informacją o adresie tymczasowej siedziby,
- protokół z Zebrania Założycielskiego,
- lista założycieli zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
- statut w 3 egzemplarzach.


Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
II piętro, pokój nr 205, tel. (34) 310 06 43

Opłaty:
- skarbowa 10 zł - za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji
- skarbowa 17 zł – za wydanie wyciągu z ewidencji


Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa Prawna:
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).


Uwagi:
- dokumenty składają tylko te uczniowskie kluby sportowe i kluby sportowe, które nie posiadają w statucie zapisu o prowadzeniu działalności gospodarczej,
- opłatę skarbową uiścić można w kasie Urzędu Gminy w Kłobucku, ul. 11-go Listopada 6 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Kłobucku: Bank Spółdzielczy Kłobuck 39 8248 0002 1000 0000 0361 0001 lub w kasie Starostwa Powiatowego przy ul. Ks. Skorupki 46 (Wydział Komunikacji),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

 

 do góry


2. Wykreślenie z Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji

2. Załączniki do wniosku – kserokopie poświadczone za zgodność przez Prezesa Klubu bądź przewodniczącego Walnego Zebrania :

- protokół z Walnego Zebrania członków, na którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia,
- uchwała o rozwiązaniu,

- lista obecności członków/delegatów wraz z podpisami,
- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
- opłaty skarbowej w kwocie 10 zł (decyzja) należy dokonać przelewem/przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kłobucku bądź bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).

do góry

 • Opublikował: Grzegorz Pietruszka, data publikacji: 02-07-2007 10:46
 • Modyfikował: Paweł Kulejewski, data modyfikacji: 21-04-2017 14:23
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kłobucku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Paweł Kulejewski
 • Data wytworzenia: 02-07-2007
 • Ilość wyświetleń: 5302
 • Link do strony: http://static.bip.klobuck.pl/2882/387/wydzial-edukacji-kultury-i-kultury-fizycznej.html
 • Opublikował: Grzegorz Pietruszka, data publikacji: 02-07-2007 10:46
 • Modyfikował: Paweł Kulejewski, data modyfikacji: 21-04-2017 14:23
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kłobucku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Paweł Kulejewski
 • Data wytworzenia: 02-07-2007
 • Ilość wyświetleń: 5302
 • Link do strony: http://static.bip.klobuck.pl/2882/387/wydzial-edukacji-kultury-i-kultury-fizycznej.html
 • Data publikacji: 02-07-2007 10:46 przez: Grzegorz Pietruszka
 • Modyfikował: Paweł Kulejewski
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kłobucku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Paweł Kulejewski
 • Data wytworzenia: 02-07-2007
 • Ilość wyświetleń: 5302
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  21-04-2017, godz. 14:23:42
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  21-04-2017, godz. 14:21:59
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  21-04-2017, godz. 14:19:41
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  01-04-2015, godz. 11:01:21
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  10-02-2015, godz. 09:36:16
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  10-02-2015, godz. 09:23:09
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  11-03-2014, godz. 14:33:38
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  11-03-2014, godz. 14:32:33
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  11-03-2014, godz. 14:12:50
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  11-03-2014, godz. 14:12:15
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  11-03-2014, godz. 12:45:48
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  13-11-2012, godz. 11:48:17
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  07-02-2012, godz. 15:04:08
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  04-10-2011, godz. 11:19:38
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  30-12-2010, godz. 08:48:24
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Wasilewska
 •  
  07-10-2010, godz. 09:59:32
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Wasilewska
 •  
  21-04-2010, godz. 09:31:19
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Wasilewska
 •  
  26-02-2010, godz. 14:48:43
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Wasilewska
 •  
  04-01-2010, godz. 13:59:28
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Wasilewska
 •  
  18-11-2009, godz. 11:52:06
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Wasilewska
 •  
  04-11-2009, godz. 12:15:40
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Wasilewska
 •  
  14-01-2009, godz. 11:43:02
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Wasilewska
 •  
  02-07-2007, godz. 10:46:58
  Modyfikacja strony przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13

 

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl