Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok

- Uchwała Nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok (Uchwała Nr 22_III_2010.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/11/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kłobuckiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (PDFUchwała Nr 4100_VI_11_2011.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/4/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 4.330.942 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Powiatu Kłobuckiego (PDFUchwała Nr 4100_VI_4_2011.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/210/2010 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (PDFUchwała Nr 4100_VI_210_2010.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/212/2010 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kłobucku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021 (PDFUchwała Nr 4100_VI_212_2010.pdf)

- Uchwała Nr 4100/VI/214/2010 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o możliowści sfinansowania deficytu w kwocie 4.330.942 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Powiatu w Kłobucku (PDFUchwała Nr 4100_VI_214_2010.pdf)

Metryczka
 • wytworzono:
  23-12-2010
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  23-12-2010 10:58
  przez: Grzegorz Pietruszka
 • zmodyfikowano:
  07-03-2014 11:47
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 2623
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl