Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/44/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

reprezentowane przez Starostę Kłobuckiego

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail: 

Informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/44/07 pn.: 

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych

Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.

oferta nr 1 złożona przez: Usługi Geodezyjne Mariusz Drzazga, ul. Obrony Narodowej 19, 98-355 Działoszyn, z ceną:

część 1 : 590,00 zł

słownie: pięćset dziewięćdziesiąt zł 00/100

część 2 : 4.050,00 zł

         słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt zł 00/100

Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

Z postępowania odrzucono 0 ofert.

Wybrano ofertę złożoną przez: Usługi Geodezyjne Mariusz Drzazga, ul. Obrony Narodowej 19, 98-355 Działoszyn, z ceną:

część 1 : 590,00 zł

słownie: pięćset dziewięćdziesiąt zł 00/100

część 2 : 4.050,00 zł

            słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt zł 00/100 

Uzasadnienie wyboru – najniższa cena.

Starosta Kłobucki
Stanisław Garncarek
 
 

Metryczka
  • opublikowano:
    06-11-2007 08:13
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl