Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/16/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D, dla Powiatowego Urzędu Pracy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/16/07 pn.:

 

„Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D, dla Powiatowego Urzędu Pracy”.

 

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Usługowy „ Test – Pakt”

42-141 Przystajń, ul. Leśna 17

za cenę brutto: 54 000,00 zł

słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

złożono ofert:  2 -, z czego odrzucono 0, wykluczono z postępowania - 0.

 

Kłobuck, dnia 15 maja 2007 r.

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek

Metryczka
  • opublikowano:
    15-05-2007 13:21
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl