Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/13/07 - Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla części jednostki ewidencyjnej Lipie (15 obrębów ewidencyjnych)

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/13/07 pn.:

 

Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla części jednostki ewidencyjnej Lipie (15 obrębów ewidencyjnych)”.

 

Wybrano ofertę złożoną przez:

Pracownia Geodezyjna TECHMIAR - Artur Płuska

42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 12

za cenę brutto: 219 600,00zł

słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  4 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 0.

 

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek

Metryczka
  • opublikowano:
    19-04-2007 14:06
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl